Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1023. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1994, stran 1673.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) sta Občinska sveta občine Jesenice na 3. seji dne 28. 3. 1995 in Občine Kranjska Gora na 3. seji dne 27. 2. 1995 sprejela
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 1994
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1994.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1994 obsega:
1. proračun – redni del                       SIT
– prihodki                       1.320,359.907,44
– odhodki                        1.270,629.710,18
– presežek prihodkov                    49,730.197,26
2. proračun – sredstva za zdravstveno varstvo živali
– prihodki                         10,426.952,61
– odhodki                          8,475.250,20
– presežek prihodkov                    1,951.702,41
3. proračun – republiška sredstva za osnovno šolstvo
– prihodki                        460,227.905,00
– odhodki                         460,227.905,00
– presežek prihodkov                          0
5. proračun – sredstva kupnin od prodanih stanovanj
– prihodki                        120,241.204,68
– odhodki                         78,741.148,70
– presežek prihodkov                    41,500.055,98
6. obvezna proračunska rezerva
– prihodki                         4,270.159,50
– odhodki                          3,102.484,30
– presežek prihodkov                    1,167.675,20
7. upravni organi – redni račun
– prihodki                        262,556.914,73
– odhodki                         256,525.896,82
– presežek prihodkov                    6,031.017,91
8. upravni organ – sred. za nabor in napotitev
– prihodki                          326.662,76
– odhodki                           326.662,76
– presežek prihodkov                          0
9. upravni organ – varstvo kmetijskih zemljišč
– prihodki                         1,775.756,75
– odhodki                          1,168.852,68
– presežek prihodkov                     606.904,07
10. upravni organ – komisija za vozniške izpite
– prihodki                         6,838.747,80
– odhodki                          6,838.747,15
– presežek odhodkov                          0
11. upravni organ – telefonija
– prihodki                         31,942.429,38
– odhodki                         31,795.385,53
– presežek prihodkov                     147.043,85
12. upravni organ – zadeve borcev in vojaških invalidov
– prihodki                         59,278.445,79
– odhodki                         59,278.445,79
– presežek prihodkov                          0
13. upravni organ – varstvo matere in otroka
– prihodki                        115,212.607,72
– odhodki                         115,212.607,72
– presežek prihodkov                          0
14. Sklad stavbnih zemljišč
– prihodki                        108,299.933,03
– odhodki                         30,156.104,89
– presežek prihodkov                    78,143.828,14
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki na rednih računih in posameznih podpartijah proračuna, upravnega organa in sklada stavbnih zemljišč se razporedi na naslednji način:
1. proračun – redni račun
Presežek rednega računa proračuna se razporedi na:
1. proračun Občine Jesenice za dokončanje začetih a nedokončanih investicijskih in drugih del, planiranih v proračunu za leto 1994
– lok. načrt za kolesarsko stezo
 Jesenice-Rateče                    136.080,00
– projekti povečanja telovadnice
 gimnazije                      1,300.000,00
– lok. načrt za kanaliz. kol. Jes.-Rateče        756.000,00
– ured. dostopa do gorskih kmetij            501.758,00
– usposabljanje D. Ažmana                129.380,00
– nadzor gradnje kanalizacije Hrušica          346.500,00
– geod. podlage za ured. načrt Zelenci,
 Planica                       2,095.150,00
– kanalizac. kolektor Hrušica             3,109.066,30
– sanacija udora Jav. Rovt               213.179,00
– vzdrževanje gozdnih cest               682.478,80
– odvod zalednih vod Murova, Mirca          5,649.283,00
– večja vzdrž. dela na cestah (asfaltiranje)      485.329,50
– urbanist. zasnova mesta Jesenice          7,453.139,00
– ureditveni načrt Zelenci               100.000,00
 Skupaj                       22,957.343,60
V primeru, da sredstva za posamezni namen ne bodo porabljena do 30. 9. 1995, se razporedijo med Občini Jesenice in Kranjska Gora v razmerju zagotovljene porabe.
2. Presežek prihodkov v višini 26,772.853,66 SIT se razporedi v razmerju zagotovljene porabe med Občini Jesenice in Kranjska Gora.
2. proračun – zdravstveno varstvo živali
Presežek prihodkov se razporedi v razmerju 50 : 50 med Občini Jesenice in Kranjska Gora namensko za izvedbo obveznosti po zakonu o veterinarski službi (Uradni list RS, št. 82/94).
3. proračun – kupnine prodanih stanovanj
Presežek se razporedi v razmerju za delitev dohodnine, to je 78,10 : 21,90, med Občini Jesenice in Kranjska Gora. Na Občino Jesenice se razporedi 32,411.543,72 SIT na Občino Kranjska Gora pa 9,088.512,26 SIT presežka.
4. proračun – obvezna rezerva
Presežek se razporedi v razmerju zagotovljene porabe na obvezno proračunsko rezervo Občin Jesenice in Kranjska Gora. Občini Jesenice pripada 922.113,11 SIT, Občini Kranjska Gora pa 245.562,09 SIT presežka.
5. upravni organ – redni račun
Presežek v višini 1,107.878,15 SIT se razporedi na proračun Občine Jesenice namensko za
– pokritje danih avansov za
 modernizacijo                    456.029,05
– poslovanje kuhinje                  23.690,60
– komisijo za letovanje                630.158,50
v višini 4.923.139,76 SIT pa na proračun Občine Kranjska Gora za ureditev prostorov in nabavo opreme za delo organov občine.
6. upravni organ – varstvo kmetijskih zemljišč
Presežek v višini 300.000 SIT se razporedi na proračun Občine Jesenice za program celostnega urejanja okolja, 306.904,07 SIT pa na proračun Občine Kranjska Gora za program varstva kmetijskih zemljišč.
7. upravni organ – telefonija
Presežek prihodkov se prenese na proračun Občine Jesenice namensko za eventualne obveznosti občine iz naslova nerešenih sodnih postopkov. V primeru, da obveznosti občine ne bo, se razporedijo med Občini Jesenice in Kranjska Gora v razmerju zagotovljene porabe.
8. Sklad stavbnih zemljišč
Presežek v višini 17,400.000 SIT se nameni za odvod hudourniških vod na Plavškem travniku I., za kar so bila sredstva namensko pridobljena. Preostali del se razporedi v razmerju zagotovljene porabe za izvajanje programa Občine Jesenice v višini 47,969.401,08 SIT in Občine Kranjska Gora v višini 12,774.427,06 SIT.
4. člen
Žiro računa proračuna Občine Jesenice in upravnih organov s podpartijami se zapreta takoj po sprejemu tega odloka. Denarna sredstva na žiro računih na dan zapiranja računov se prenesejo na ločeni žiro račun proračuna Občine Jesenice, razen sredstev komisije za vozniške izpite, ki se prenesejo na račun upravne enote. Zaprejo se tudi investicijski računi pri proračunu Občine Jesenice za odvod zalednih vod Murova, Mirca, kanalizacijski kolektor Hrušica in nadzidavo Titova 18 in za iste namene odprejo novi investicijski računi pri novi Občini Jesenice.
5. člen
Zaključni računi proračuna, upravnih organov in podpartij obeh računov ter Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice za leto 1994 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 - 04/93
Jesenice, dne 28. marca 1995.
Občina Jesenice
župan
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.
Občina Kranjska Gora
župan
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti