Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Hrpelje-Kozina, stran 1671.

Na podlagi 25., 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) ter 4. in 11. člena statutarnega sklepa Občine Hrpelje– Kozina (Uradni list RS, št. 7/95) je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na seji dne 3. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojin v občini Hrpelje–Kozina
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91) velja smiselno v celotnem tekstu za novo občino Hrpelje–Kozina za spremembe in dopolnitve, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Zadnji odstavek v tretjem odstavku 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sestavni del odloka je grafična priloga, ki zajema 35 kart PKN v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ureditvena območja vseh naselij za posege v prostor v občini Hrpelje– Kozina.
3. člen
Za 1. členom odloka se doda nov 1. a člen, ki se glasi: Ureditvena območja naselij in posegov v prostor v občini Hrpelje – Kozina so:
Artviže, Bač, Bač pri Materiji-obrtna cona, Beka, Brezovo Brdo, Brezovica, Brgod, Golac, Gojaki, Gradiče pri Materiji, Gradišica, Hrpelje–Kozina, Hotična, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Krvavi potok, Markovščina, Materija, Obrov, Obrov–Jezerina, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Prešnica, Povžane, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Kozini, Velike Loče, Vrhpolje in Zagrad.
4. člen
V 5. členu odloka se črta celoten prvi odstavek razen prvega stavka.
Drugi odstavek se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:”Dislocirana gradnja je možna samo v primeru, ko gre za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski proizvodnji in je odmik potreben zaradi sanitarnohigienskih standardov.”
5. člen
V 9. in 10. členu odloka se v navedenem stavku doda besedica “še” – pod besedo dovoljenje – i”.
6. člen
V 13. členu odloka se črta zadnji stavek v prvem odstavku in doda besedilo:
“V strnjenih naseljih, kjer prevladuje robni tip pozidave se odmik za prizidke in dozidave določi v postopku, za pridobitev ustreznega dovoljenja.”
7. člen
Za 15. členom Odloka se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
NADOMESTNA GRADNJA
“Za nadomestno gradnjo se štejejo vsi tisti objekti, ki so (bodo) zgrajeni v dimenzijah starih (obstoječih) horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Okenske odprtine proti sosedu mejašu morajo biti take, kot so bile na starih objektih oziroma večje, če s tem pisno soglaša sosed mejaš.
8. člen
V 18. členu odloka se predzadnji odstavek črta. Novo besedilo se glasi:
“Za lokacije začasnih objektov – kioskov v naseljih se mora pridobiti soglasje občinskega sveta. Kioski v odprtem prostoru – krajini niso dovoljeni.
9. člen
V 20. členu odloka se tretji in četrti odstavek črtata. Novo besedilo tretjega odstavka se glasi:
“Podporni zidovi so dovoljeni tudi nad višino 2 m, če je konfiguracija terena taka, da zahteva višji podporni zid. Zahtevku za ustrezno dovoljenje mora biti priložen statični račun.”
Novo besedilo četrtega odstavka se glasi:
“– kamniti zidovi do višine 2 m razen vhoda (kalona)
– kamniti zidovi z montažno leseno ali kovinsko ograjo ali posajeno živo mejo
– živa meja.”
10. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
“V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljen razvod javnega plinifikacijskega omrežja mesta Hrpelje–Kozina in ostalih naselij.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32/OSHK
Hrpelje–Kozina, dne 3. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje–Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti