Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina v letu 1995, stran 1671.

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 4. in 11. člena statutarnega sklepa občine Hrpelje–Kozina (Uradni list, št. 7/95), je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na seji dne 3. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Hrpelje–Kozina v letu 1995
1. člen
Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 1/89, 37/89 in 5/92) in družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami navedenimi v členih tega odloka ter veljajo kot dolgoročni in družbeni plan občine Hrpelje–Kozina.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
POGLAVJU 13 RABA, PREOBRAZBA IN NAČIN UREJANJA PROSTORA
Meje ureditvenih območij naselij: Hrpelje–Kozina, Bač, Brezovo Brdo, Gradišica, Gradišče, Javorje, Klanec, Kovčice, Krvavi potok, Markovščina, Materija, Nasirec, Obrov, Ocizla, Povžane, Rodik, Slope, Slivje in Vrhpolje se spremenijo in so prikazane v kartografski dokumentaciji na kartah PKN M 1:5000, ki so sestavni del dolgoročnega plana občine Hrpelje–Kozina.
PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA
3. člen
Družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88) dopolnjen 1989, 1992 in 1993 (Uradne objave, št. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se spremeni in dopolni z naslednjim besedilom:
V POGLAVJU 3.9 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Občinski svet občine Hrpelje–Kozina bo zagotovil zbiranje komunalnih odpadkov in odvoz na centralno deponijo pri Sežani.
Prizadevel si bo za plinifikacijo mesta Hrpelje–Kozina z okolico in drugimi naselji v občini.
Vsestransko bo podpiral razvoj in opremljanje s komunalno infrastrukturo (nove TP, izbojšanje PTT naprav in zvez, izgradnjo sekundarnih in krajevnih vodovodov in izboljšanje lokalnih in vaških cest.”
V POGLAVJU PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA se v točki 2. doda nov odstavek, ki se glasi:
“V posameznih naseljih se meje ureditvenih območij: Hrpelje–Kozina, Bač, Brezovo Brdo, Gradišica, Gradišče, Javorje, Klanec, Kovčice, Krvavi potok, Markovščina, Materija, Nasirec, Obrov, Ocizla, Povžane, Rodik, Slope, Slivje in Vrhpolje spremenijo in so prikazane v kartografski dokumentaciji na kartah PKN M 1:5000, ki so sestavni del družbenega plana občine Hrpelje Kozina.
Št. 31/OSHK
Hrpelje–Kozina, dne 3. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje–Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti