Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Divača v letu 1995, stran 1667.

Na podlagi 31., 33., 45. in 50. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 2. in 4. člena statutarnega sklepa Občine Divača (Uradne objave, št. 2/95), je Občinski svet občine Divača na seji dne 3. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Divača v letu 1995
1. člen
Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1996–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 1/89, 37/89 in 5/92) in družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami navedenimi v členih tega odloka ter veljajo kot dolgoročni in družbeni plan Občine Divača.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
Poglavju 13 raba, preobrazba in način urejanja prostora se doda nov odstavek, ki glasi:
“Meja ureditvenega območja mesta Divača se spremeni in je prikazana v kartografski dokumentaciji na karti PKN M 1:5000 Sežana 35, ki je sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača.”
PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBNEGA PLANA
3. člen
V poglavju 3.3 Gradbeništvo se doda nov odstavek, ki glasi:
“SGP Primorje bo vzhodno nad platojem nove preseljene lokacije za separacijo, betonarno in asfaltno bazo uredil (odprl) novo pridobivalno polje za mineralne agregate za potrebe kamnoloma v Lažah.
Ureditveno območje je prikazano na kartah PKN 1:5000 Sežana 8,9,18 in 19.”
V poglavju 3.5 Trgovina se doda nov odstavek, ki glasi:
“Občinski svet občine Divača bo zagotovil lokacijo za nov bencinski servis ob križišču magistralne ceste Divača – Kozina ter Divača – Famlje in podpiral ekološko in tehnološko prenovo obstoječih bencinskih servisov.”
V poglavju 3.9 stanovanjsko komunalna dejavnost se doda nov odstavek, ki glasi:
“Občinski svet Občine Divača bo zagotovil zbiranje komunalnih odpadkov in odvoz na centralno deponijo v Sežano. Prizadevel si bo za plinifikacijo mesta Divača in ostalih naselij, ki bodo za to pokazala interes.
Vsestransko bo podpiral razvoj in opremljanje s komunalno infrastrukturo (nove TP, izbojšanje PTT naprav in zvez, izgradnjo sekundarnih in krajevnih vodovodov ter skrbel za prenovo in vzdrževanje lokalnih cest in poti.”
V poglavju PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA se v točki 2. doda nov odstavek, ki glasi:
“V naselju Ledenica se razširi ureditveno območje T2 Ledenica za lokacijo bencinskega servisa ob magistralni cesti Divača-Kozina.”
Št. 30-03/87-2
Divača, dne 3. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti