Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1013. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota "U-B15", območja "I.2.-Bled", stran 1666.

Na podlagi 37., 38. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93), druge alinee prvega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94) ter smiselni uporabi 4. člena statutarnega sklepa Občine Bled (Uradni list RS, št. 2/95) je Občinski svet občine Bled na 3. seji dne 2. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota “U-B15”, območja “I.2. – Bled”
1. člen
14. člen odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota “U-B15”, območja “I.2. – Bled” (Uradni list RS, št. 79/94) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Vsa predhodno pridobljena mnenja in soglasja so sestavni del zazidalnega načrta in so bila tehnična osnova za izdelavo zazidalnega načrta:
Krajinska presoja območja (Institut za krajinsko arhitekturo, Biotehnična fakulteta Ljubljana), elektro soglasje (Elektro Gorenjska, PR Žirovnica), vodnogospodarsko mnenje s pripombami (Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda), komunalno soglasje (Komunala Radovljica), soglasje – Cestno podjetje Kranj, PTT soglasje (PTT Podjetje Slovenije, PE PTT Kranj), soglasje – Slovenske železnice Ljubljana, “pojasnilo” – Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, sanitarno in požarno soglasje, hidrološka in hidravlična študija – Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.”
2. člen
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota “U-B15”, območja “I.2. – Bled, začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-1/95
Bled, dne 14. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti