Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

944. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič, stran 1560.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne odločitve na referendumu 19. 3. 1995 in statuta Krajevne skupnosti Dobrnič, je Svet Krajevne skupnosti Dobrnič na seji dne 19. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Dobrnič se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) gradnje mrliške vežice v Dobrniču
b) gradnje in preplastitve krajevnih cest v dolžini 2400 m
c) preplastitev lokalne ceste Grmada–Dobrnič in Vrbovec–Podlipa
d) gradnje vodovoda Reva in Stranje
e) za izvedbo nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1994 ocenjen na 28,500.000 SIT, in sicer:
a) gradnja mrliške vežice
  v Dobrniču                    13,000.000 SIT
b) gradnja in preplastitev
  lokalnih cest v dolžini 2400 m          10,000.000 SIT
c) preplastitev lokalnih cest
  Grmada–Dobrnič in Vrbovec–Podlipa         11,000.000 SIT
d) gradnja vodovoda Reva in Stranje         11,500.000 SIT
e) za izvedbo nalog po sklepu
  sveta KS                     14,000.000 SIT
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bodo financirala dela v vrednosti 9,000.000 SIT, s sredstvi in prispevki v delu 2,000.000 SIT, soudeležba KS Svetinje in Knežja vas 3,000.000 SIT in s sredstvi proračuna v višini 14,500.000 SIT.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Dobrnič št. 52120-842-130-0082180. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Dobrnič.
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1995 do 31. 3. 2000.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Dobrnič, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1,5 % od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega upravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnostih ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 1,5 % od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 1,5 % od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5 % od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140 % najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 1,5 % letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Dobrnič dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 10/94
Dobrnič, dne 19. marca 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti Dobrnič
Silvester Prpar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti