Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

937. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1994 in ostalih računov Občine Sežana, stran 1557.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 11. člena poslovnika občinskega sveta z dne 23. 12. 1994 je Občinski svet na seji dne 20. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1994 in ostalih računov Občine Sežana
1
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 1994, ki izkazuje:
PRIHODKE v znesku              1.232,859.454,76 SIT
ODHODKE v znesku              1.231,028.809,33 SIT
Presežek prihodkov znaša 1,830.645,43 SIT in se prenese v leto 1995 na skupni račun financiranja) ločeni račun in se razdeli med novonastale občine po dogovorjenem ključu.
2
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 1994 je tudi rezervni sklad Občine Sežana, ki izkazuje:
PRIHODKE v znesku                1,068.136,60 SIT
ODHODKE v znesku                 500.000,00 SIT
PRESEŽEK PRIHODKOV                568.136,00 SIT
Presežek denarnih sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad na skupni račun financiranja občin in se razdeli po dogovorjenem ključu.
3
Sredstva za preventivno zdravstveno varstvo živali izkazujejo naslednje stanje po ZR za leto 1994:
PRIHODKE v znesku                9,807.319,00 SIT
ODHODKE v znesku                9,807.319,00 SIT
4
Zaključni račun sredstev Upravnega organa občine Sežana za leto 1994) naziv računa: Sekretariat za občo upravo in proračun izkazuje:
PRIHODKE                   279,551.824,90 SIT
ODHODKE                    277,179.756,09 SIT
PRESEŽEK PRIHODKOV               2,372.068,81 SIT
Presežek prihodkov sredstev upravnega organa Občine Sežana za leto 1994 se prenese na skupni račun financiranja novonastalih občin in se razdeli po dogovorjenem ključu.
5
Sredstva solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesreč Občine Sežana izkazujejo po zaključnem računu za leto 1994:
PRIHODKE                    7,575.879,10 SIT
ODHODKE                           –,10
PRESEŽEK PRIHODKOV               7,575.879,10 SIT
Presežek prihodkov sredstev solidarnosti se prenese na skupni račun financiranja novonastalih občin in se deli po dogovorjenem ključu.
6
Po zaključnem računu sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana za leto 1994 znašajo:
PRIHODKI                    53,810.469,80 SIT
ODHODKI                    15,967.804,83 SIT
PRESEŽEK PRIHODKOV               37,842.664,97 SIT
Presežek prihodkov sklada stavbnih zemljišč se prenese v sklad stavbnih zemljišč za leto 1995 in se deli po dogovorjenem ključu novonastalih občin.
7
Novonastale občine imenujejo posebno štiričlansko komisijo, ki bo v roku enega meseca po sprejemu odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1994 in ostalih računov občine, oblikovala predlog ključa delitve in ga posredovala občinskim svetom v sprejem.
8
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-5/95
Sežana, dne 20. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti