Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

924. Sklep o ustanovitvi odbora za prostor in komunalno infrastrukturo, stran 1550.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 5. točke statutarnega sklepa o ustanovitvi in pristojnostih občinskih odborov, št. 021-47/95, je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 22. marca 1995 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi odbora za prostor in komunalno infrastrukturo
1. člen
Ustanovi se odbor za prostor in komunalno infrastrukturo, ki ima 7 članov.
2. člen
Odbor za prostor in komunalno infrastrukturo opravlja naslednje naloge:
– obravnava prostorske akte občine,
– sooblikuje politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanje ureditve prometa,
– obravnava vprašanja s področja komunalne dejavnosti (kanalizacija, vodovod, plinovod, odpadki in deponije, javne ceste in poti, podeljevanje koncesij).
Po obravnavi posameznih zadev s področij iz predhodnega odstavka tega člena občinskemu svetu predlaga sprejem ustrezne odločitve iz njegove pristojnosti.
3. člen
Način dela odbora se uredi s poslovnikom o delu odbora.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-54/95
Kamnik, dne 22. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost