Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

920. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov, stran 1548.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 6. člena statutarnega sklepa občine Kamnik (Uradni list RS, št. 11/95) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 22. marca 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o ustanovitvi in pristojnostih občinskih odborov
1. člen
Občinski odbori so delovna posvetovalna telesa občinskega sveta.
2. člen
Občinski odbori opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo predloge župana, članov sveta in občanov (ljudska iniciativa) s svojega delovnega področja, preden o njih odloča svet in dajejo svetu mnenja o teh predlogih
– razpravljajo o vprašanjih s svojega delovnega področja in dajejo svetu in županu mnenja o teh vprašanjih
– predlagajo svetu odločitve s svojega področja
– na svojem področju nadzirajo delo uprave in izvajanje javnih služb.
Občinski svet lahko poveri občinskemu odboru odločanje o zadevah iz pristojnosti sveta. Zadeve, ki se prenesejo v pristojnost odbora, določi svet s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov, ali s spremembo statuta.
3. člen
Občinski odbor ima predsednika, ki je imenovan izmed svetnikov, in največ šest članov, izmed katerih je najmanj ena polovica članov sveta. Način imenovanja članov odborov ureja poslovnik sveta.
Župan ne more biti član občinskega odbora.
Občinski odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitve sprejema občinski odbor z večino glasov članov.
Župan in člani sveta so lahko navzoči na sejah občinskih odborov. Župan lahko sodeluje v razpravi na seji odbora.
4. člen
Občinski svet ustanovi posamezni odbor in določi njegove pristojnosti s posebnim aktom. Predsednika in člane odbora imenuje občinski svet z večino vseh članov sveta na predlog Komisije za volitve, imenovanja, administrativne in kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja.
5. člen
Občinski odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet izreče nezaupnico občinskemu odboru.
Nezaupnico lahko izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta izvoli nov odbor.
6. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-47/95
Kamnik, dne 22. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti