Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

918. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1994, stran 1547.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji, dne 22. marca 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 1994, katerega sestavni del so tudi zaključni računi rezervnega sklada proračuna, sredstev za zdravstveno varstvo živali, sredstev kupnin od prodanih stanovanj ter sredstev solidarnosti za odpravo posledic elementarnih nesreč.
Sprejme se zaključni račun žiro računov upravnih organov Občine Kamnik za leto 1994:
– Funkcionalno poslovanje Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140- 637-63592
– Sredstva za ljudsko obrambo Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-1063592
– Izplačilo denarnih prejemkov - borčevsko invalidsko varstvo Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-8063592
– Evidenčni račun dohodkov uprave, št. žiro računa: 50140-845-57023.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 1994 izkazuje:
a) na rednem računu proračuna št. žiro računa:  50140-630-13705
prihodke v višini                1.418,027.324,57
odhodke v višini                1.329,658.615,21
presežek prihodkov nad odhodki
v višini                      88,368.709,36
b) na podpartiji Republiška sredstva za osnovno izobraževanje, št. žiro računa: 50140-630-7013705
prihodke v višini                 417,044.920,00
odhodke v višini                 416,967.397,90
presežek prihodkov nad odhodki v višini        77.522,10
c) na podpartiji Republiška sredstva za otroško varstvo, št. žiro računa: 50140-630-3013705
prihodke v višini                 206,984.706,00
odhodke v višini                 206,532.462,20
presežek prihodkov nad odhodki v višini        452.243,80
č) na podpartiji Sredstva kupnin od odprodanih stanovanj, št. žiro računa: 50140-630-1013705
prihodke v višini                 195,075.160,25
odhodke v višini                 145,850.298,15
presežek prihodkov nad odhodki
v višini                      49,224.862,10
d) na podpartiji Izvrševanje proračuna Občine Kamnik za zdravstveno varstvo živali, št. žiro računa: 50140-630-6013705
prihodke v višini                 17,232.231,90
odhodke v višini                  17,167.402,20
presežek prihodkov nad odhodki v višini        64.929,70
e) na računu Rezervni sklad Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-750-13705
prihodke v višini                  6,483.480,90
odhodke v višini                  2,300.900,00
presežek prihodkov nad odhodki           4,182.580,90
2. Zaključni račun Sredstev solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesreč Občine Kamnik za leto 1994, št. žiro računa: 50140-655-58057 izkazuje:
prihodke v višini                 116,248.207,29
odhodke v višini                  88,167.921,03
presežek prihodkov nad odhodki
v višini                      28,080.286,26
3. Zaključni računi upravnih organov Občine Kamnik za leto 1994 izkazujejo:
a) na računu Funkcionalno poslovanje Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-63592
prihodke v višini                 297,117.827,22
odhodke v višini                 288,595.848,93
presežek prihodkov nad odhodki v višini       8,521.978,29
b) na računu Sredstva za ljudsko obrambo Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-1063592
prihodke v višini                  7,610.919,69
odhodke v višini                  7,584.004,50
presežek prihodkov nad odhodki v višini        26.915,19
c) na računu Izplačilo denarnih prejemkov - borčevsko invalidsko varstvo Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-8063592
prihodke v višini                 71,257.770,25
odhodke v višini                  70,979.023,44
presežek prihodkov nad odhodki v višini        278.746,81
č) na računu Evidenčni račun dohodkov uprave, št. žiro računa: 50140-845-57023
prihodke v višini                  4,764.144,00
odhodke v višini                  4,763.224,00
presežek prihodkov nad odhodki v višini          890,00
3. člen
l. Presežek prihodkov nad odhodki na računu proračuna v višini 88,368.709,36 se prenese na prihodke proračuna za leto 1995 za:
a) pokritje v letu 1994 danih avansov in izločenih sredstev za investicije
b) pokritje neplačanih terjatev iz leta 1994
c) pokritje v letu 1994 sprejetih obveznosti.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Republiška sredstva za osnovno izobraževanje v višini 77.522,10 se prenese na prihodke ločenega računa proračuna Občine Kamnik za izobraževanje za leto 1995.
3. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Republiška sredstva za otroško varstvo v višini 452.243,80 se prenese na prihodke ločenega računa proračuna Občine Kamnik za otroško varstvo za leto 1995.
4. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Sredstva kupnin od odprodanih stanovanj v višini 49,224.862,10, se prenese na prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1995 za stanovanjske namene.
5. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Izvrševanje proračuna Občine Kamnik za zdravstveno varstvo živali v višini 64.929,70, se prenese na prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1995, za pokritje v letu 1994 sprejetih obveznosti.
6. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Rezervni sklad Občine Kamnik v višini 4,182.580,90 se prenese na prihodke Rezervnega sklada Občine Kamnik za leto 1995.
7. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Sredstev solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesreč Občine Kamnik v višini 28.080,286,26, se prenese na prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1995, za pokritje v letu 1994 sprejetih obveznosti za odpravo posledic naravnih nesreč.
8. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Funkcionalno poslovanje Občine Kamnik v višini 8,521.978,29 se prenese ne prihodke računa Upravni organ Občine Kamnik za leto 1995.
9. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Sredstva za Ljudsko obrambo Občine Kamnik v višini 26.915,19, se prenese na prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1995, za pokritje v letu 1994 sprejetih obveznosti.
10. Presežek prihodkov nad odhodki na račun Izplačila denarnih prejemkov - borčevsko invalidsko varstvo občine Kamnik v višini 278.746,81 se prenese na prihodke računa RS Upravne enote Kamnik - varstvo vojaških veteranov, vojaških invalidov in žrtev vojne.
11. Presežek prihodkov nad odhodki na račun Evidenčni račun dohodkov uprave v višini 890,00 se prenese na prihodek računa Upravni organ Občine Kamnik.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0046/95
Kamnik, dne 22. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti