Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

917. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 1546.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je delni zbor krajanov dela Poljan dne 2. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, del naselja Jazbine (hišne št. 1–4).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo ceste Malenski vrh–Jazbine, in sicer rekonstrukcija ceste v dolžini 552 m.
3. člen
Referendum bo 23. 4. 1995 v prostorih šole na Malenskem vrhu.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, to je od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1997.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 2,449.900 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 1,633.266 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin (stanovanjska hiša ali vikend) na tem območju, ki nimajo tukaj stalnega bivališča.
Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 2. 3. 1995.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo in lastnik nepremičnine (stanovanjska hiša št. 2) plačujejo samoprispevek v 24 zaporednih mesečnih obrokih po 13.960 SIT.
Lastnik stanovanjske hiše št. 1 in lastnika vikenda (Urbiha Marjan in Benedik Rajko) v 7 zaporednih mesečnih obrokih po 19.940 SIT.
Trije lastniki vikendov (Mesec Milka, Novak Marjanca in Demšar-Mesec Francka) v 7 zaporednih obrokih po 9.970 SIT.
Lastnica vikenda (Štumerger Julijana) v 7 zaporednih mesečnih obrokih po 3.985 SIT.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin iz 6. člena, ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 23. aprila 1995 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo dveh let, to je od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1997, v delu Poljan za financiranje obnove ceste Malenski vrh–Jazbine
glasujem
ZA                                      PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan Občine
Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti