Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

912. Statutarni sklep Občine Beltinci, stran 1543.

Na podlagi 29. člena v zvezi s 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94) je Občinski svet občine Beltinci na 2. seji dne 7. 3. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Beltinci
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema statuta Občine Beltinci, uredijo vprašanja statutarne narave, ki so potrebna za nemoteno delovanje Občine Beltinci v prehodnem obdobju.
2. člen
Območje občine Beltinci določa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94).
Občina Beltinci je pravna oseba.
Sedež Občine Beltinci je v Beltincih, Mladinska ulica 2.
3. člen
Pečat Občine Beltinci je okrogle oblike in ima v zgornji krožnici napis OBČINA BELTINCI, v liniji premera napis BELTINCI, v spodnjem delu krožnice pa napis naziva uporabnika pečata, in sicer OBČINSKI SVET, ali ŽUPAN, ali OBČINSKA UPRAVA.
4. člen
Naloge občinstva so določene v 20., 21. in 24. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94).
Navedene določbe se uporabljajo, do uveljavitve statuta Občine Beltinci, neposredno.
Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi, bo Občina Beltinci, poleg v tem členu navedenih nalog in zadev javnega pomena, za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja tudi naloge s področja urejanja prostora in urbanizma.
5. člen
Župan predstavlja in zastopa občino ter je kot odredbodajalec odgovoren za zakonito uporabo sredstev proračuna.
6. člen
Do dokončne ureditve nalog Občine Beltinci iz njene neposredne pristojnosti ter iz prenesenih pristojnosti v statutu in posameznih splošnih aktih občine, se uporabljajo vsi dosedanji splošni akti, ki so v skladu z zakoni in so veljavni na območju dosedanje Občine Murska Sobota pred 1. 1. 1995 in niso v neposrednem nasprotju z interesi Občine Beltinci.
Rok za uskladitev teh aktov bo določen v statutu občine.
7. člen
Statutarni sklepi, sprejeti s strani občinskega sveta Občine Beltinci, veljajo v prehodnem obdobju do sprejetja statuta občine in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti občine.
Statutarni sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in so objavljeni v uradnem glasilu.
8. člen
Ta statutarni sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 001-3/95
Beltinci, dne 7. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti