Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

891. Uredba o prepovedi klanja telet in mlade govedi, stran 1509.

Na podlagi 19. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prepovedi klanja telet in mlade govedi
1. člen
Zaradi zagotovitve obstoja in napredka govedoreje je prepovedano dajanje v zakol in klanje telet vseh kategorij, razen telet črno-bele pasme s težo nad 200 kg, ki se v okviru programa pitanja telet na višjo težo pitajo izključno za zakol, in mlade govedi do 300 kg žive teže (v nadaljnjem besedilu: živali).
Prepovedano je predelovati, pripravljati, prodajati ali streči meso živali, katerih klanje je s to uredbo prepovedano.
2. člen
Izjemoma se lahko izločijo iz reje in se dovoli klanje živali, s tem pa tudi uporaba njihovega mesa, v naslednjih primerih:
– če območna selekcijska služba izloči iz nadaljnje reje žival, ki zaradi dednih napak ali neustrezne kondicije in zaostajanja v rasti ni primerna za nadaljnjo rejo ali
– če veterinarska organizacija izloči iz nadaljnje reje žival zaradi poškodb ali bolezni, katerih zdravljenje ni možno ali ni ekonomsko opravičljivo.
3. člen
Vse živali, ki so v prometu, morajo biti označena po odredbi o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94). Na zdravstveno spričevalo mora veterinarska organizacija ob nakladanju živali napisati tudi “ZA NADALJNJO REJO” in natančen naslov nove reje, če gre žival v nadaljnjo rejo; oziroma “ZA ZAKOL” in natančno lokacijo zakola, če gre žival v zakol.
Živali iz prvega odstavka tega člena, ki so poslane v zakol, morajo imeti poleg označbe in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena tudi:
– pisno potrdilo območne selekcijske službe, da je žival v skladu s prvo alineo 2. člena te uredbe neprimerna za nadaljnjo rejo ali
– veterinarsko napotnico, če gre za primere iz druge alinee 2. člena te uredbe.
Živali je prepovedano dati v promet ali kupiti, zamenjati ali pridobiti na drugačen način ali jo prevažati ali goniti brez dokumentacije, navedene v prvem in drugem odstavku tega člena.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo:
– policija, ki ob kontroli prometa preverja tudi, ali živali oziroma meso spremlja potrebna dokumentacija,
– kmetijski inšpektorji,
– veterinarski inšpektorji,
vsak v mejah svojih pooblastil in pristojnosti.
Če policija pri kontroli ugotovi, da žival oziroma meso ne spremlja potrebna dokumentacija, pošiljko zadrži in o tem nemudoma obvesti veterinarskega inšpektorja, ki ukrepa v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
5. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
1. če da v zakol ali zakolje žival v nasprotju s to uredbo (prvi odstavek 1. člena);
2. če predeluje, pripravlja, prodaja ali streže meso živali, katere klanje je s to uredbo prepovedano (drugi odstavek 1. člena);
3. če da v promet ali če kupi, zamenja ali na drugačen način pridobi žival ali tako žival prevaža ali goni ne da bi bila označena (prvi odstavek 3. člena);
4. če da v promet ali če kupi, zamenja ali na drugačen način pridobi žival ali tako žival prevaža ali goni brez dokumentacije (drugi odstavek 3. člena).
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
6. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega člena fizična oseba.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o prepovedi klanja telet (Uradni list SRS, št. 15/81).
8. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-07/95-2/1-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti