Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

884. Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (ZZPPPOP), stran 1505.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije
Razglašam zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 1995.
Št. 012-01/95-20
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona je do sprejema posebnega zakona prepovedana privatizacija pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna samoupravna skupnost.
Privatizacija po tem zakonu je odtujitev delnic, deležev in ustanoviteljskih pravic Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in njihov prehod v zasebno lastnino oziroma njihov prehod na pravno osebo, ki je vsaj delno v lasti fizičnih ali zasebnih pravnih oseb in vsaka odtujitev premoženja v lasti Republike Slovenije.
2. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pravne osebe:
1. ki so v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in se privatizirajo na podlagi zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94);
2. ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb, kulturne dejavnosti, gozdnogospodarske dejavnosti, veterinarske dejavnosti in druge, v posebnih zakonih urejene dejavnosti, v delu, v katerem se ugotovljeni družbeni kapital lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93);
3. ki so v delni lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti, v delu, ki je družbeni kapital in se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ali po posebnem zakonu;
4. ki so v celoti ali delno v lasti Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti in se privatizirajo po posebnem zakonu;
5. ki preidejo v zasebno lastnino v zameno za lastniške certifikate zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev v skladu z 31. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), oziroma v zameno za potrdila za neizplačane plače iz 25. člena navedenega zakona;
6. ki preidejo v zasebno lastnino na podlagi pravnomočne odločbe organa, ki odloča v postopkih denacionalizacije.
3. člen
Pravni posli, ki so sklenjeni v nasprotju s prepovedjo iz 1. člena tega zakona, so nični.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/95-24/1
Ljubljana, dne 22. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti