Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

722. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane, stran 1189.

Na podlagi tretjega odstavka 3. in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v zvezi z uredbo o podaljšanju veljavnosti uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994 (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
1. člen
V navodilu za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane (Uradni list RS, št. 39/94, 56/94, 64/94, 71/94, 75/94 in 2/95) se črta 14. člen.
2. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– pri šifri tarifne postavke 19 01 90900 se pri uveljavljanju zahtevkov na carinsko fakturo napiše tudi tržno ime izdelka”.”
3. člen
V prilogi 1 “SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZVOZNE PODPORE” k navodilu se:
a) pred tarifno številko 08.08 doda naslednje besedilo:
--------------------------------------------------------------------------------
“tarif.   tarifna   poimenovanje        šifra tarifne   Stopnja
št.     oznaka                  postavke       (v %)
--------------------------------------------------------------------------------
1      2      3              4            5
--------------------------------------------------------------------------------
07.01           Krompir svež ali ohlajen
       0701.10   – Semenski         07 01 10008       *
--------------------------------------------------------------------------------
* višina podpore znaša za izvoz semenskega krompirja sorte SANTE 5 SIT/kg, količine do 400 ton.”
b) pred tarifno številko 22.04 doda naslednje besedilo:
------------------------------------------------------------------------------------------
“tarif.  tarifna   poimenovanje              šifra tarifne   Stopnja
št.    oznaka                        postavke       (v %)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1      2     3                    4            5
------------------------------------------------------------------------------------------
19.01          Sladni ekstrakt; živila
            iz moke, zdroba, škroba in sladnega 
            ekstrakta brez dodatka kakava ali z 
            dodatkom kakava v prahu v količini
            pod 50% po masi, ki niso omenjena 
            in ne zajeta na drugem mestu; živila
            iz materiala iz tar. št. 04.01. do
            04.04 brez dodatka kakavovega prahu
            ali z dodatkom kakavovega prahu v 
            količini pod 10%, ki niso omenjena
            in ne zajeta na drugem mestu
1901.90         – Drugo
1901.909        – – – drugo               19 01 90900       *
------------------------------------------------------------------------------------------
* višina podpore znaša 3 SIT/l izvoženega mleka v izdelku, preračunano po normativih, ki jih določa ministrstvo”.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-5/95
Ljubljana, dne 9. marca 1995.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina