Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

721. Odredba o tretji izdaji enomesečnih zakladnih menic na ime, stran 1188.

Na podlagi 69. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, št. 26/94) in 4. člena uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1995 (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za finance Republike Slovenije
O D R E D B O
o tretji izdaji enomesečnih zakladnih menic na ime
1. člen
Za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje obveznosti proračuna Republike Slovenije za leto 1995 izdaja Republika Slovenija zakladne menice kot blagajniške zapise v višini 2.000,000.000 tolarjev.
2. člen
Zakladne menice se izdajo v več serijah. Prva serija se izda 14. 3. 1995, vsaka naslednja serija se izda najprej v enem tednu po izdaji predhodne serije.
3. člen
Zakladna menica glasi na ime in je prosto prenosljiva.
4. člen
Ministrstvo za finance vodi register izdanih zakladnih menic.
V primeru prodaje zakladne menice na sekundarnem trgu obvesti kupec ali prodajalec ministrstvo za finance z enim izvodom kupoprodajne pogodbe ali zaključnice. Ministrstvo za finance zabeleži prenos lastništva v registru izdanih zakladnih menic.
5. člen
Ministrstvo za finance hrani zakladne menice v svojem depoju. Zakladna menica se izroči imetniku samo na njegovo izrecno zahtevo.
6. člen
Zakladne menice dospejo v izplačilo v štirih tednih od dneva izdaje.
7. člen
Skupno število zakladnih menic je 400 v apoenih po 5,000.000 tolarjev. Zakladne menice se izdajo pod serijsko številko 140395.
8. člen
Zakladne menice se prodajajo po postopku zbiranja najugodnejših ponudb, pri katerem lahko sodelujejo banke in zavarovalne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji ter institucionalni investitorji, kot so opredeljeni v prvem odtavku 1. člena zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij (Uradni list RS, št. 71/93), in sicer v skladu z navodili, ki jih prejmejo vsi sodelujoči v postopku zbiranja najugodnejših ponudb.
Minister za finance sprejme po končanem postopku zbiranja ponudb sklep o končni višini emisije in ceni zakladne menice.
9. člen
Obresti na zakladni menici se obračunajo v naprej in se ob vplačilu zakladne menice odštejejo v obliki diskonta od njene nominalne vrednosti.
Višina diskonta za obračun obresti se določi na podlagi ponudbe udeležencev postopka zbiranja najugodnejših ponudb, in sicer kot razlika med sprejeto ceno za zakladno menico in njeno nominalno vrednostjo.
10. člen
Nominalna vrednost zakladne menice se na dan dospetja zakladne menice izplača na žiro račun ali drugi ustrezen račun imetnika zakladne menice, ki je kot zadnji imetnik vpisan v register imetnikov zakladnih menic.
V primeru, da je imetnik zakladne menice zahteval njeno izročitev, mora menico predložiti v izplačilo Ministrstvu za finance najmanj dva delovna dneva pred dospetjem zakladne menice v izplačilo.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-11/95
Ljubljana, dne 8. marca 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina