Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

720. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa, stran 1188.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa
1. člen
Podjetja in zasebniki, ki uvažajo oziroma koljejo živino ter prodajajo sveže meso (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikujejo drobnoprodajne cene svežega svinjskega mesa v skladu s to uredbo.
2. člen
Drobnoprodajna cena svežega svinjskega mesa se oblikuje na podlagi cene za prašičje polovice, v skladu s prvim odstavkom 6. člena pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 2/85), (v nadaljevanju: pravilnik), povečanje za delež stroškov trgovine, koeficienta za posamezne kategorije mesa določene v pravilniku in davek na promet proizvodov v skladu s predpisi.
3. člen
Proizvodno ceno prašičje polovice smejo v skladu s to uredbo zavezanci oblikovati največ do ravni 550 SIT/kg.
Trgovci na debelo in drobno lahko zaračunajo delež stroškov trgovine, ki v skupni vrednosti ne sme preseči 15 odstotkov cene prašičje polovice iz prejšnjega odstavka tega člena.
Koeficienti svežega svinjskega mesa za določitev drobnoprodajne cene po tej uredbi so:
1. Meso brez kosti
– stegno                           1,4
– pleča                           1,14
– golenica                         0,77
– podlaket                         0,77
2. Meso s kostmi
– stegno                          1,22
– pleča                           0,96
– golenica                         0,54
– podlaket                         0,54
– vrat                           0,85
– prsa                           0,81
– potrebušna                        0,81
– rebra                          0,81.
4. člen
Zavezanci so dolžni uskladiti cene svežega svinjskega mesa iz te uredbe v roku 5 dni po uveljavitvi uredbe.
5. člen
Zavezanci so dolžni obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5, o uskladitvi cen svežega svinjskega mesa z določili te uredbe v roku treh dni po opravljeni uskladitvi.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– datum uveljavitve cen svežega svinjskega mesa v skladu z določbami uredbe;
– navedbo ravni in vrste cen pred uskladitvijo z določili te uredbe;
– usklajene cene svežega svinjskega mesa z določili te uredbe in navedbo odstotka povečanja oziroma znižanja cen;
– navedbo prodanih količin mesa, za katere se pošilja obvestilo v obdobju:
od 1.1.1994 do 28.2.1994
od 1.1.1995 do 28.2.1995
od 1.1.1994 do 31.12.1994
z navedbo porekla mesa (domače, iz uvoza);
– navedbo zalog svežega svinjskega mesa na dan 31. 12. 1994.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-03/95-6/1-8
Ljubljana, dne 9. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina