Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

716. Začasni statutarni akt Občine Tržič, stran 1182.

Na podlagi 29. člena v zvezi s 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 75/94) je Občinski svet občine Tržič, na 2. seji dne 5. 1. 1995 in na 3. seji dne 9. 2. 1995 sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I A K T
Občine Tržič
I
Ta statutarni sklep ureja delovanje Občine Tržič do sprejema statuta.
II
Sedež občinske uprave je na Trgu svobode 18.
Občinsko upravo vodi župan občine profesionalno.
III
Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z ustavo in zakoni.
V prehodnem obdobju organi občine Tržič opravljajo naloge skladno z zakonom o lokalni samoupravi in z drugimi predpisi.
IV
Do sprejetja ustreznih aktov Občine Tržič se uporabljajo občinski predpisi, ki so bili sprejeti s strani organov prejšnje Skupščine občine Tržič in, ki so veljali ob uveljavitvi tega začasnega statutarnega akta na območju prejšnje Skupščine občine Tržič, kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem aktom.
V
Občina Tržič uporablja žig okrogle oblike s premerom 34 mm, z napisom po obodu: REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini pa grb mesta Tržič, nad oziroma pod njim pa napis OBČINA TRŽIČ.
Občinski svet Občine Tržič uporablja žig okrogle oblike, z napisom: REPUBLIKA SLOVENIJA, v sredini grb mesta Tržič, nad njim OBČINA TRŽIČ, pod njim OBČINSKI SVET.
VI
Ta začasni statutarni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti