Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

706. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Severne obvoznice Novega mesta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 1173.

Na podlagi 1. in 3. člena statutarnega sklepa o delovanju Mestne občine Novo mesto do sprejema statuta občine (Uradni list RS, št. 5/95), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mestne občine Novo mesto dne 15. 2. 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Severne obvoznice Novega mesta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1. člen
Javno se razgrne osnutek programske zasnove za lokacijski načrt Severne obvoznice Novega mesta kot dopolnitev družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 69/93 in 20/94).
2. člen
Osnutek programske zasnove iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, I. nadstropje, vsak delovnik od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja, in predloge na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1.
Št. 028/352-016/89
Novo mesto, dne 15. februarja 1995.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Franci Koncilija l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina