Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

704. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča - bencinski servis Brod v Novem mestu, stran 1172.

Na podlagi 1. in 3. člena statutarnega sklepa o delovanju Mestne občine Novo mesto do sprejema statuta občine (Uradni list RS, št. 5/95) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostorov (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), je župan Mestne občine Novo mesto dne 15. 2. 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča – bencinski servis Brod v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča – bencinski servis na Brodu v Novem mestu, ki ga je izdelal TOPOS, Dolenjske Toplice, d.o.o., pod številko PUP– 70/94 v decembru 1994.
2. člen
Osnutek spremembe in dopolnitve odloka iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 14. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure ter v prostorih Krajevne skupnosti Brod – Irča vas, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Brod – Irča vas organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1.
Št. 028/345 – 94
Novo mesto, dne 15. februarja 1995.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Franci Koncilija l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina