Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

703. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1994, stran 1171.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 23. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 1994, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv in sredstev posebne podpartije proračuna.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– skupni doseženi prihodki          366,675.530,88 SIT
– skupni odhodki               416,511.259,10 SIT
– nekriti odhodki               49,835.728,22 SIT
Zaključni račun sredstev rezerv
izkazuje:
– skupni doseženi prihodki             2,541.280 SIT
– razporejeni prihodki
– presežek prihodkov                2,541.280 SIT
Zaključni račun posebne partije
proračuna izkazuje:
– skupni znesek doseženih
 prihodkov                  11,540.749,20 SIT
– razporejeni prihodki             11,216.249,40 SIT
– presežek prihodkov               324.499,80 SIT
Presežek prihodkov sredstev rezerv v višini 2,541.280 SIT se uporabi v celoti za kritje izgube proračuna za leto 1994.
Presežek prihodkov posebne partije proračuna v znesku 324.499,80 SIT se prenese kot prihodek proračuna za leto 1995.
Nekriti odhodki proračuna v višini 47,294.448,22 SIT se prenesejo v leto 1995 in se krijejo iz tekočih prihodkov za leto 1995.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Metlika za leto 1994 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-94/90
Metlika, dne 23. februarja 1995.
Predsednk
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina