Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

702. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1994, stran 1171.

Na podlagi 3. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in 13. ter 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), je Občinski svet občine Ljutomer dne 23. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1994
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Ljutomer za leto 1994, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada in sredstev za zdravstveno vrstvo živali, ki so sestavni del proračuna.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu znašajo:
1. Proračun                         SIT
– skupni prihodki                  731,275.931
– skupni odhodki                   728,782.940
– presežek prihodkov nad odhodki            2,492.991
2. Sredstva rezervnega sklada proračuna
– skupni prihodki                   3,344.937
– skupni odhodki                     200.000
– presežek prihodkov nad odhodki            3,144.937
3. Sredstva za zdravstveno varstvo živali
– skupni prihodki                   28,022.919
– skupni odhodki                   26,304.706
– presežek prihodkov nad odhodki            1,718.212
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenesejo v naslednje leto, kot preneseni prihodki namenskih računov za leto 1995.
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/95
Ljutomer, dne 23. februarja 1995.
Predsednica
Občinskega sveta občine Ljutomer
Darja Odar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina