Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

701. Začasni statutarni sklep, stran 1171.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94) na seji dne 16. 1. 1995 sprejel naslednji
Z A Č A S N I
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do izdaje ustreznih predpisov občine Idrija se na območju občine Idrija smiselno uporabljajo vsi tisti predpisi Skupščine občine Idrija in Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija, ki so veljali v občini Idrija dne 31. 12. 1994, kolikor ne nasprotujejo sedaj veljavni zakonodaji in kolikor ni s sklepi občinskega sveta drugače določeno.
2. člen
Pristojnosti, ki so jih imeli po predpisih iz prejšnjega člena organi prejšnje občine Idrija, preidejo v skladu s tem sklepom na občinska sveta in župana občin Idrija in Cerkno.
Občinska sveta občin Idrija in Cerkno morata akte iz pristojnosti iz prejšnjega odstavka sprejemati v enakem besedilu.
3. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki lahko del svojih pristojnosti prenese na tajnika občine.
4. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 013-1/94
Idrija, dne 16. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina