Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

695. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1994, stran 1167.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 81/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 1994.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
.                             v SIT
– prihodki                      780,436.339
– odhodki                      893,376.220
– stalna proračunska rezerva              1,574.065
– primanjkljaj                    114,513.946
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 114,513.946 SIT se šteje kot primanjkljaj proračuna občine za leto 1994 in bo predmet delitvene bilance med občinama Črnomelj in Semič s tem, da se zagotovi namenska poraba sredstev za Osnovno šolo Semič in za odpravo posledic po neurju v letu 1994 v skladu s sanacijskim programom, ki je posredovan na republiko.
4. člen
Pregled in razpored prihodkov občine za leto 1994 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/91
Črnomelj, dne 1. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina