Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

694. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij, stran 1167.

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 2. 1995
S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij
1. člen
S tem sklepom določimo višino letnih povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna komunalna vozila na območju Mestne občine Celje.
2. člen
Višina povračil za uporabo cest za dobo 12 mesecev znaša:
1. za traktorje:
----------------------------------------------------------------
.                              SIT
----------------------------------------------------------------
– do 30 kw                         2.500
– od 31 do 40 kw                      3.300
– od 41 do 50 kw                      4.100
– od 51 do 80 kw                      4.800
– nad 81 kw                        5.600
2. za priklopna vozila (prikolice):
– za vsako tono nosilnosti                 1.500
3. za specialna komunalna vozila:
– za vsako tono nosilnosti                 2.500
----------------------------------------------------------------
3. člen
Imetniki traktorjev, traktorskih prikolic ali specialnih komunalnih vozil plačujejo povračilo za uporabo cest ob podaljšanju prometnega dovoljenja, v enkratnem znesku, za 12 mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetnik traktorja, traktorske prikolice ali specialnega komunalnega vozila, vozilo odjavi iz uporabe pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo sorazmernega deleža plačanega povračila za preostale mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.
5. člen
Povračila po tem sklepu so prihodek proračuna Mestne občine Celje, namenjen pa je vzdrževanju lokalnih cest in se nakazuje na ŽR št. 50700-630-10105.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, št. 38500/005/93 z dne 16. decembra 1993.
Št. 40300/001/95 2500 IP
Celje, dne 27. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina