Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

693. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj, stran 1164.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95) je izvršilni odbor Obrtne zbornice Slovenije, skladno s pristojnostmi po 31. členu statuta OZS, na 9. redni seji dne 23. 2. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj
I
Obrtna zbornica Slovenije s tem sklepom določa območne obrtne zbornice z območji njihovega delovanja, na katerih bo vodila postopek izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje.
II
Postopek iz I. točke tega sklepa se bo vodil na naslednjih območnih obrtnih zbornicah za območja, ki jih
pokrivajo:
------------------------------------------------------------
Zap.  Območna obrtna zbornica,  Območje - občine
št.   naslov
------------------------------------------------------------
1   2              3
1.   OOZ AJDOVŠČINA:       Ajdovščina, Vipava
    Prešernova 2/a
    65270 Ajdovščina
2.   OOZ BREŽICE:        Brežice
    C. prvih borcev 3
    65250 Brežice
3.   OOZ CELJE:         Celje, Vojnik, Štore
    C. na Ostrožno 4
    63000 Celje
4.   OOZ CERKNICA:        Cerknica, Loška dolina
    Tabor 5 b
    61380 Cerknica
5.   OOZ ČRNOMELJ:        Črnomelj, Semič
    Ul. 21. oktobra 10
    68340 Črnomelj
6.   OOZ DOMŽALE:        Domžale, Lukovica,
    Šaranovičeva 21 a      Mengeš,
    61230 Domžale        Moravče
7.   OOZ DRAVOGRAD:       Dravograd
    Trg 4. julija 18
    62370 Dravograd
8.   OOZ GORNJA RADGONA:     Gornja Radgona,
    Trg svobode 9        Radenci,
    69250 G. Radgona      Sveti Jurij
9.   OOZ GROSUPLJE:       Grosuplje, Dobrepolje,
    Ob Grosupeljščici 1/b    Ivančna Gorica
    61290 Grosuplje
10.   OOZ HRASTNIK:       Hrastnik
    A. Kapla 8 A
    61430 Hrastnik
11.   OOZ IDRIJA:        Idrija, Cerkno
    Lapajnetova 19
    65280 Idrija
12.   OOZ ILIRSKA BISTRICA:   Ilirska Bistrica
    Bazoviška 13
    66250 Il. Bistrica
13.   OOZ IZOLA:         Izola
    Brkinska 13
    66310 Izola
14.   OOZ JESENICE:       Jesenice, Kranjska Gora
    Titova 47
    64270 Jesenice
15.   OOZ KAMNIK:        Kamnik
    Kolodvorska 4
    61240 Kamnik
16.   OOZ KOČEVJE:        Kočevje, Osilnica
    Roška 9
    61330 Kočevje
17.   OOZ KOPER:         Koper
    Staničev trg 1
    66000 Koper
18.   OOZ KRANJ:         Kranj, Cerklje na Gor.,
    Likozarjeva 1       Naklo, Preddvor, Šenčur
    64000 Kranj
19.   OOZ KRŠKO:         Krško
    C. krških žrtev 67
    68270 Krško
20.   OOZ LAŠKO:         Laško, Radeče
    Savinjsko nabrežje 2
    63270 Laško
21.   OOZ LENART:        Lenart
    Kraigherjeva 19/a
    62230 Lenart
22.   OOZ LENDAVA:        Lendava, Črenšovci,
    Partizanska 9       Kobilje, Odranci, Turnišče
    69220 Lendava
23.   OOZ LITIJA:        Litija
    Jerebova 12
    61270 Litija
24.   OOZ LJ. BEŽIGRAD:     Ljubljana (del),
    Reboljeva 3        Dol/Ljubljani
    61000 Ljubljana
25.   OOZ LJ. CENTER:      Ljubljana (del)
    Trubarjeva 51
    61000 Ljubljana
26.   OOZ LJ. MOSTE-POLJE:    Ljubljana (del)
    Zaloška 147
    61110 Ljubljana
27.   OOZ LJ. ŠIŠKA:       Ljubljana (del), Medvode,
    Andreja Bitenca 68     Vodice
    61117 Ljubljana
28.   OOZ LJ. VIČ-RUDNIK:    Ljubljana (del),
    Tržaška 116        Brezovica,
    61000 Ljubljana      Dobrova-Horjul-Polhov
                  Gradec, Ig, Škofljica,
                  Velike Lašče
29.   OOZ LJUTOMER:       Ljutomer
    Stari trg 3
    69240 Ljutomer
30.   OOZ LOGATEC:        Logatec
    Tržaška 11
    61370 Logatec
31.   OOZ MARIBOR:        Maribor, Duplek,
    Titova 63         Rače-Fram, Starše
    62000 Maribor
32.   OOZ METLIKA:        Metlika
    Partizanski trg 5
    68330 Metlika
33.   OOZ MOZIRJE:        Mozirje, Gornji Grad,
    Savinjska c. 31      Ljubno, Luče, Nazarje
    63330 Mozirje
34.   OOZ MURSKA SOBOTA:     Murska Sobota, Beltinci,
    Slovenska 11        Cankova-Tišina, Gornji
    69000 M. Sobota      Petrovci, Hodoš-Šalovci,
                  Kuzma, Moravske
                  Toplice, Puconci,
                  Rogaševci
35.   OOZ NOVA GORICA:      Nova Gorica, Brda,
    Ul.Gradnikove brigade 6  Miren-Kostanjevica,
    65000 Nova Gorica     Kanal
36.   OOZ NOVO MESTO:      Novo mesto, Šentjernej,
    Glavni trg 14       Škocjan
    68000 Novo mesto
37.   OOZ ORMOŽ:         Ormož
    Ljutomerska 30
    62270 Ormož
38.   OOZ PIRAN:         Piran
    Liminjanska 96
    66320 Portorož
39.   OOZ PESNICA:        Pesnica, Kungota, Šentilj
    Pesnica 42/a
    62211 Pesnica
40.   OOZ POSTOJNA:       Postojna, Pivka
    Jenkova 1
    66230 Postojna
41.   OOZ PTUJ:         Ptuj, Destrnik-Trnovska
    Vošnjakova 13       vas, Dornava, Gorišnica,
    62250 Ptuj         Juršinci,
                  Kidričevo, Majšperk,
                  Videm, Zavrč
42.   OOZ RADLJE OB DRAVI:    Radlje ob Dravi, Muta,
    Mariborska 1        Podvelka-Ribnica,
    62360 Radlje ob Dravi   Vuzenica
43.   OOZ RADOVLJICA:      Radovljica, Bled, Bohinj
    Šercerjeva 18
    64240 Radovljica
44.   OOZ RAVNE NA KOR.:     Ravne-Prevalje, Črna na
    Janeče 4          Koroškem, Mežica
    62390 Ravne na Kor.
45.   OOZ RIBNICA:        Ribnica, Loški potok
    Vrvarska 3
    61310 Ribnica
46.   OOZ RUŠE:          Ruše
    Trg vstaje 11
    62342 Ruše
47.   OOZ SEVNICA:        Sevnica
    Pod vrtačo 17
    68290 Sevnica
48.   OOZ SEŽANA:        Sežana, Divača,
    Ul. Ivana Turšiča 2    Hrpelje-Kozina, Komen
    66210 Sežana
49.   OOZ SLOVENJ GRADEC:    Slovenj Gradec, Mislinja
    Šolska 6
    62380 Slovenj Gradec
50.   OOZ SLOV. BISTRICA:    Slovenska Bistrica
    Leskovarjeva 2
    62310 Sl. Bistrica
51.   OOZ SLOV. KONJICE:     Slovenske Konjice,
    Mestni trg 11       Zreče, Vitanje
    63210 Sl. Konjice
52.   OOZ ŠENTJUR/CELJU:     Šentjur pri Celju
    Ul. Valentina Orožna 8
    63230 Šentjur/Celju
53.   OOZ ŠKOFJA LOKA:      Škofja Loka, Gorenja
    Spodnji trg 2       vas-Poljane, Železniki,
    64220 Škofja Loka     Žiri
54.   OOZ ŠMARJE/JELŠAH:     Šmarje pri Jelšah, Kozje,
    Šmarje 184         Rogaška Slatina, Rogatec,
    63240 Šmarje/Jelšah    Podčetrtek
55.   OOZ TOLMIN:        Tolmin, Bovec, Kobarid
    Brunov drevored 11
    65220 Tolmin
56.   OOZ TRBOVLJE:       Trbovlje
    Šuštarjeva 42
    61420 Trbovlje
57.   OOZ TREBNJE:        Trebnje
    Rimska 8 a
    68210 Trebnje
58.   OOZ TRŽIČ:         Tržič
    Predilniška 8
    64290 Tržič
59.   OOZ VELENJE:        Velenje, Šmartno ob Paki,
    Stari trg 2        Šoštanj
    63320 Velenje
60.   OOZ VRHNIKA:        Vrhnika, Borovnica
    Tržaška 8 a
    61360 Vrhnika
61.   OOZ ZAGORJE OB SAVI:    Zagorje ob Savi
    Kidričeva 3
    61410 Zagorje ob Savi
62.   OOZ ŽALEC:         Žalec
    Levstikova 2
    63310 Žalec
------------------------------------------------------------
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 255/95-SK/BL
Ljubljana, dne 23. februarja 1995.
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik izvršilnega odbora
Stanislav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina