Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

689. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, stran 1163.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I in 66/94) in 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94), Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
Za mesec marec 1995 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 6.552 SIT;
– študentom 13.416 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 31.178 SIT;
– za 20 let delovne dobe 46.767 SIT;
– za 30 let delovne dobe 62.356 SIT;
3. solidarnostne pomoči 62.356 SIT;
4. regres za prehrano med delom 9.746 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.696 SIT;
– 8 do 12 ur 2.437 SIT;
– nad 12 ur 4.873 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja;
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.259 SIT;
– brez računa 1.462 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 11 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 17.543 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 21.441 SIT;
10. terenski dodatek 1.023 SIT.
Št. 0510/8-142/72-95
Ljubljana, dne 24. februarja 1995.
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina