Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

688. Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika, stran 1163.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 71/94) izdaja ministrica za pravosodje
N A V O D I L O
za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika
1. člen
To navodilo določa kako sodnik oziroma drug delavec, ki je določen za spremljanje dela sodniškega pripravnika (v nadaljnjem besedilu: mentor) sestavi mnenje o delu sodniškega pripravnika (v nadaljnjem besedilu: pripravnik).
2. člen
Mentor določi konkretne naloge oziroma pravna opravila, ki jih mora pripravnik opraviti pod njegovim vodstvom na posameznem področju v skladu z programom dela, določenim zanj.
3. člen
Mentor na podlagi razgovora in pisnega izdelka pri vsaki konkretni nalogi oziroma pravnem opravilu oceni pripravnikovo:
– ustreznost izbrane metode dela;
– uporabo teoretičnega znanja pri izvedbi naloge;
– pravilnost rešitve naloge;
– sposobnost pisnega in ustnega izražanja.
4. člen
Na podlagi ocen posameznih konkretnih nalog in pravnih opravil ter ocene pripravnikovega poročila o delu, ki se nanaša na opravljanje pripravništva pod njegovim mentorstvom, mentor izdela mnenje o delu pripravnika.
5. člen
Mnenje o delu pripravnika mora vsebovati:
– osebne podatke (ime in priimek, prebivališče in rojstne podatke) pripravnika, enoto oziroma oddelek sodišča, kjer je opravljal pripravništvo in čas pripravništva,
– osebne podatke mentorja (ime in priimek, funkcijo oziroma delovno mesto)
– obseg opravljenega dela glede na določen program dela;
– kakovost opravljanega dela ob upoštevanju ocen posameznih konkretnih nalog oziroma pravnih opravil;
– na katerem ožjem področju dela je bil pripravnik najbolj uspešen oziroma na katerem področju je pokazal največ zanimanja in
– pripravnikov odnos do dela, strank in sodelavcev.
6. člen
Mentor predloži en izvod mnenja o delu pripravnika predsedniku višjega sodišča, en izvod pa pripravniku, in sicer v osmih dneh po poteku pripravništva pod njegovim mentorstvom.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124-2/95
Ljubljana, dne 17. februarja 1995.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina