Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

682. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte, stran 1153.

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
1. člen
2. člen odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
-------------------------------------------------
Kultura oziroma skupina kultur:     SIT/sorto
-------------------------------------------------
 1. ozimna in jara žita          57.000
 2. koruza, sirek
  za zrnje in ajda            57.000
 3. krompir                75.000
 4. sladkorna pesa             75.000
 5. oljna ogrščica             66.000
 6. zrnate stročnice            66.000
 7. trave                 61.000
 8. detelje                61.000
 9. druge krmne rastline          66.000
10. vrtnine: – korenovke          66.000
10.     – plodovke          66.000
10.     – solatnice          66.000
10.     – kapusnice          75.000
11. druge vrste poljščin in vrtnin    66.000“
-------------------------------------------------
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-040/95
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost