Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

681. Odredba o dopolnitvi seznama opreme iz 2. člena in seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji, stran 1152.

Na podlagi 14. člena uredbe o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/94) ter 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za promet in zveze
O D R E D B O
o dopolnitvi seznama opreme iz 2. člena in seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
1. člen
V uredbi o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/94) se seznam opreme iz 2. člena uredbe, določen s Prilogo 1, dopolni tako, da se za tarifno oznako “8716.80 Ex.: druga vozila za prevoz gradbenih materialov” dodajo naslednje tarifne številke oziroma tarifne oznake carinske tarife:
-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna       Poimenovanje blaga
številka
-------------------------------------------------------------------------------
8412         Drugi pogonski stroji in motorji
8412.29       Ex.:
           – hidravlika
8464         Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
           azbesta, cementa in podobnih mineralnih
           materialov ali za hladno obdelavo stekla:
8464.209       Ex.:
           – aparat za brušenje betonskih preizkušancev
8704         Motorna vozila za prevoz blaga:
8704.236       Ex.:
           – šasija s kabino za kiper
9015         Geodetski (vštevši fotogrametrijske),
           hidrografski, oceanografski, hidrološki
           in geofizikalni instrumenti in aparati, razen
           kompasov; daljinometri:
9015.80       Ex.:
           – geofizikalni instrumenti in naprave (merilne
           sonde, karotaže, seizmografi itd.)
9015.90       Ex.:
           – deli in pribor za geofizikalne instrumente
           in aparate
9022         Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali 
           gama
           žarki za medicinsko, kirurško, zobozdravniško,
           veterinarsko ali drugo uporabo, vštevši aparate za
           radiografijo ali radioterapijo, rentgenske cevi
           in drugi generatorji rentgenskih žarkov,
           visokonapetostni generatorji, komandne plošče
           in komandne mize, zasloni, mize, stoli in podobno
           za preiskovanje in zdravljenje:
9022.19       Ex.:
           – rentgenski aparati za drugo uporabo za
           ugotavljanje zvezanosti armirano-betonskih kolov
9022.299       Ex.:
           – sonde za meritve gostote in vlage zemljin
           in asfaltov
9024         Stroji in aparati za preizkušanje trdote, natezne
           trdnosti ali trdnosti na tlak, elastičnosti ali drugih
           mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa,
           tekstilnega materiala, papirja, plastične mase):
9024.80       Ex.:
           – trgalni stroj za preiskavo hidroizolacijskih trakov
           – hidravlična stiskalnica
9027         Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične
           analize (npr. polarimetri, refraktometri,
           spektrometri, aparati za analizo plina ali dima)
           instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
           viskoznosti, poroznosti, ekspanzije, površinske
           napetosti in podobno; instrumenti in aparati za
           kalorimetrijska, akustična in fotometrijska
           merjenja ali kontrolo (vštevši ekspozimetre);
           mikrotomi:
9027.80       Ex.:
           – dinamična plošča za ugotavljanje zbitosti
           tamponov
9031         Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
           kontrolo, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem
           mestu v tem poglavju; projektorji profilov:
9031.80       Ex.:
           – aparat za meritve drsnosti asfaltnih in betonskih
           preizkušancev.
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Seznam reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe, določen s Prilogo 2, se dopolni tako, da se za tarifno oznako “7326.90 Ex.: sidra, izlivniki, mozniki, diletacije” dodajo naslednje tarifne številke oziroma tarifne oznake carinske tarife:
-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje blaga
številka
-----------------------------------------------------------------------------------
3823             Pripravljena vezivna sredstva za livarske forme
               in livarska jedra, kemični proizvodi in preparati
               kemične industrije in sorodnih industrij (vštevši
               tudi tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih
               proizvodov), ki niso omenjeni in ne zajeti na
               drugem mestu, preostali proizvodi kemične
               industrije ali sorodnih industrij, ki niso omenjeni
               in ne zajeti na drugem mestu:
3823.90           Ex.:
               – epoksi trdilec
3907             Poliacetili, drugi polietri in epoksidne smole,
               v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole,
               polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah:
3907.30           – – epoksidne smole
7214             Palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo
               kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče
               ekstrudirane, vštevši tiste, ki so zvite po valjanju:
7124.401           betonsko železo in jeklo
7308             Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
               94.06) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne
               sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predelčni stebri,
               strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri
               zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz
               železa ali jekla; pločevine, palice, profili, cevi
               in podobno, pripravljeni za uporabo v
               konstrukcijah, iz železa ali jekla:
7308.90           Ex.:
               – kovinski loki
7326             Drugi železni ali jekleni proizvodi:
7326.90           Ex.:
               – kovinske vezi.
-----------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-67/95
Ljubljana, dne 21. februarja 1995.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina