Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

679. Uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, stran 1149.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
1. člen
S to uredbo so določene cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih urad opravlja na podlagi prvega in drugega odstavka 7. člena zakona o industrijski lastnini.
Cene storitev:
----------------------------------------------------------------------
.                                 SIT
----------------------------------------------------------------------
A.   POIZVEDBE IN POSREDOVANJE
    INFORMACIJ
A.1   Poizvedba po registrih urada -
    za vsak profil                      3.000
A.2   Poizvedba s priklopom (on-line)
    na tujo bazo                       5.000
                          in dejanski stroški
A.3   Ugotavljanje podobnosti ali
    identičnosti znamke iz razpoložljivih
    baz podatkov                       6.000
A.4   Pisna mnenja tujih uradov na podlagi
    sklenjenih sporazumov                  4.000
                          in dejanski stroški
A.5   Selektivno razdeljevanje informacij
    (SDI)
A.5.1  minimalna mesečna naročnina na naročnika         3.000
A.5.1.1 začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev)       1.000
A.5.1.2 vsak nadaljnji deskriptor                 200
A.5.1.3 vsak zadetek                        50
A.6   Nestandardne informacijske storitve
                           dejanski stroški
A.7   Samostojno opravljanje poizvedb
    v čitalnici urada
                              brezplačno
B.   ADMINISTRATIVNE STORITVE
B.1   Priključitev na računalnik urada z
    možnostjo samostojnega opravljanja
    poizvedb – letna naročnina               48.000
B.2   izpis ali fotokopija rezultata – za
    vsako stran A4                       50
B.3   telefax – za vsako stran                  100
B.4   uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici
    urada                           200
B.5   tuji dokumenti 50 SIT po strani, toda
    najmanj                         1.000
C.   OBJAVA OGLASOV V BILTENU
    ZA INDUSTRIJSKO LASTNINO
C.1   1/24 strani (60 x 30 mm)                 2.000
C.2   1/12 strani (120 x 30 mm ali 60 x 62 mm)         4.000
C.3   1/8 strani (180 x 30 mm ali 60 x 94 mm)         8.000
C.4   1/6 strani (120 x 62 mm ali 60 x 126 mm)        11.000
C.5   1/2 strani (180 x 126 mm)                20.000
C.6   cela stran (253 x 180 mm)                40.000
----------------------------------------------------------------------
2. člen
Naročnik ob naročilu storitve iz skupine A (poizvedbe in posredovanje informacij) izpolni obrazec SIPO IS-1. Obrazec je na uradu brezplačno na razpolago. Obrazec je sestavni del te uredbe.
Izpisi za opravljanje storitve iz skupine A in za storitev B.4 se dodatno zaračunavajo v skladu s točkama B.2 in B.3.
Za storitev B.1 je potrebno pisno naročilo z dokazilom o plačilu zadevne storitve. Storitve B.2 in B.3 se plačujejo sprotno pri blagajni urada, razen kadar so vštete v obračun in plačilo storitev iz skupine A.
Zneske za plačilo storitev iz 1. člena te uredbe plačujejo naročniki na žiro račun Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 50100-637-56330 s položnico ali virmanom. Plačila do višine 10.000 SIT lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada.
Za vse storitve iz te uredbe se plačuje temeljni prometni davek na storitve.
3. člen
Za storitve, pri kateri celotni znesek plačila ni znan ob naročilu, a je manjši od 15.000 SIT, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultatom storitve. Če je znesek storitve večji urad najprej pozove naročnika za celotno plačilo in izroči rezultat naročniku po prejemu celotnega plačila.
Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti se izračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. člen
Poizvedbe in posredovane informacije po tej uredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na pridobitev in varstvo izumov ter znakov razlikovanja na podlagi zakona o industrijski lastnini.
Urad ne jamči za popolnost danih informacij in ne prevzema odgovornosti v tej zvezi.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1995.
Št. 391-01/93-2/2-8
Ljubljana, dne 2. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti