Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

678. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine, stran 1148.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine
1. člen
Višina pristojbin:
------------------------------------------------------
.                         SIT
------------------------------------------------------
1.   PATENT
1.1.  Prijavna pristojbina vključno z
    veljavnostjo za prvi dve leti:
1.1.1. za prijavo, ki ima do vključno
    30 strani                7.000
1.1.2. dodatna pristojbina za vsako
    nadaljnjo stran 100
1.2.  Objava v uradnem glasilu         1.200
1.3.  Izdaja patentne listine         1.000
1.4.  Tiskanje patentnega spisa za
    vsako stran                300
1.5.  Vzdrževanje veljavnosti:
1.5.1. 3. leto                 4.500
    4. leto                 6.000
    5. leto                 7.500
    6. leto                 9.000
    7. leto                 10.500
    8. leto                 12.000
    9. leto                 12.000
    10. leto                12.000
    11. leto                24.000
    12. leto                30.000
    13. leto                36.000
    14. leto                42.000
    15. leto                48.000
    16. leto                60.000
    17. leto                78.000
    18. leto                102.000
    19. leto                132.000
    20. leto                168.000
1.6.  Dodatne zahteve:
1.6.1. Zahteva, da postane dopolnilna
    prijava temeljna             4.500
1.6.2. Predhodna objava prijave         7.500
1.6.3. Zahteva za spremembo patentne
    prijave v prijavo modela oziroma
    vzorca                  2.000
1.6.4. Izdaja ugotovitvene odločbe       12.000
1.7.  Pogodba o sodelovanju na področju
    patentov (PCT)
1.7.1. prijavna pristojbina, vključno z
    veljavnostjo za prvi dve leti za
    prijavo, ki ima do vključno
    30 strani                7.000
1.7.2. dodatna pristojbina za vsako
    nadaljnjo stran 100
1.8.  Sporazum o razširitvi Evropskih
    patentov na Slovenijo
1.8.1. Objava prevoda              1.200
1.8.2. Tiskanje patentnih zahtevkov za
    vsako stran                300
2.   MODEL OZIROMA
    VZOREC
2.1.  Prijavna pristojbina (en predmet
    ali slika)                3.000
2.1.1. za vsak dodatni predmet ali sliko
    pri večpredmetni prijavi         2.000
2.2.  Objava podatkov iz prijave o
    modelu oziroma vzorcu:
2.2.1. z eno fotografijo oziroma
    grafičnim prikazom (skico) en
    predmet ali slika            1.500
2.2.1.1.za vsako dodatno fotografijo
    oziroma grafični prikaz (skico)     1.000
2.2.2. za vsak dodatni predmet ali sliko
    pri večpredmetni prijavi:
2.2.2.1.z eno fotografijo oziroma
    grafičnim prikazom (skico)        1.000
2.2.2.2.za vsako dodatno fotografijo
    oziroma grafični prikaz (skico)     1.000
2.3.  Izdaja listine              2.000
2.4.  Vzdrževanje veljavnosti:
2.4.1. za prvih pet let (en predmet ali
    slika) 6.000
2.4.1.1.za prvih pet let za vsak dodatni
    predmet ali sliko            4.000
2.4.2. za nadaljnjih pet let          9.000
2.4.2.1.za vsak dodatni predmet ali sliko    6.000
2.5.  Sprememba prijave modela oziroma
    vzorca v patentno prijavo        6.000
2.6.  Ugovor zoper izdajo odločbe       5.000
2.7.  Haaški sporazum o mednarodnem
    depozitu industrijskih vzorcev
    in modelov
2.7.1. Ugovor zoper registracijo        5.000
3.   ZNAMKA
3.1.  Prijavna pristojbina:
3.1.1. do vključno treh razredov        15.000
3.1.2. za vsak naslednji razred         3.000
3.1.3. za kolektivno znamko do
    vključno treh razredov         45.000
3.1.4. za vsak naslednji razred         9.000
3.2.  Izdaja listine              2.000
3.3.  Vzdrževanje oziroma podaljšanje
    veljavnosti za 10 let:
3.3.1. za tri razrede             30.000
3.3.2. za vsak naslednji razred        10.000
3.4.  Dodatne zahteve:
3.4.1. Ugovor zoper izdajo odločbe       5.000
3.4.2. Zahteva za razveljavitev        12.000
3.4.3. Zahteva za vzpostavitev ugasle
    znamke                 18.000
3.5.  Madridski sporazum o mednarodni
    registraciji znamk
3.5.1. Zahteva za mednarodno
    registracijo               5.000
3.5.2. Ugovor zoper registracijo        5.000
4.   REGISTER
4.1.  Vpis spremembe              3.000
4.2.  Vpis prenosa pravice ali vpis
    licence                 6.000
5.   PRISTOJBINE ZA IZDAJANJE
    POTRDIL IN IZPISOV
5.1.  Potrdilo o prednostni pravici      2.000
5.2.  Potrdilo o veljavnosti iz
    registra patentov, modelov
    oziroma vzorcev, znamk, označb
    porekla blaga              1.000
5.3.  Izpis iz registra o pravici       1.000
5.4.  Dokumenti Urada 30 SIT po strani
    toda najmanj                500
5.5.  Posamezna številka uradnega
    glasila (Bilten za industrijsko
    lastnino - BIL)              500
6.   ZASTOPANJE
6.1.  Opravljanje strokovnega izpita     10.000
6.1.1. Popravni izpit             10.000
6.2.  Vpis v register zastopnikov      200.000
6.3.  Obnavljanje vpisa v register
    zastopnikov               50.000
7.   ZAMUDNE PRISTOJBINE
    IN OLAJŠAVE
7.1.  Zamudna pristojbina za pristojbino
    za vzdrževanje veljavnosti patenta,
    modela oziroma vzorca in znamke,
    ki je plačana v naknadnem roku
    50 % celotne pristojbine, ki ni bila
    plačana v rednem roku
7.2.  Olajšava za prijavno pristojbino za
    patent, če prijavitelj s prijavo ali
    najkasneje v treh mesecih od dneva
    prijave dostavi prevod naziva izuma
    in izvlečka v angleškem jeziku      2.000
------------------------------------------------------
2. člen
Pristojbine iz 1. člena te uredbe se plačujejo na vplačilni račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v Ljubljani, št. 50100-840-061-3070.
Pristojbine za vzdrževanje podeljenih ali priznanih pravic iz točk 1.5., 2.4. ter 3.3.1. člena te uredbe se plačujejo v roku, ki ni daljši od enega leta pred datumom zapadlosti.
Za olajšavo po točki 7.2. iz 1. člena te uredbe urad izvede poračun pri plačilu nadaljnjih pristojbin.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 36/93) razen točke 2.3. iz 1. člena (objava podatkov iz prijave o znamki), ki se uporablja še naprej za prijave znamk, za katere je bila plačana prijavna pristojbina pred uveljavitvijo te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1995.
Št. 391-01/93-2/3-8
Ljubljana, dne 2. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost