Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

484. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 793.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95), 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 in 22/94), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94) se v 2. členu 4. točka nadomesti z novo, ki se glasi:
’4. povračilo stroškov prenočevanja – do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec;’.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
’2.a člen
Drugi prejemki se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov ter se priznajo kot odhodek največ do višine:
1. jubilejne nagrade – do višine:
– za 10 let delovne dobe     50 %
– za 20 let delovne dobe     75 %
– za 30 let delovne dobe    100 %
povprečne mesečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
2. odpravnina ob upokojitvi – do višine treh povprečnih mesečnih plač v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
3. solidarnostna pomoč – do višine povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.’
3. člen
V 3. členu se črtajo 4., 5. in 6. točka.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-01/93-3/5-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti