Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1994 z dne 11. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1994 z dne 11. 3. 1994

Kazalo

32. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško, stran 175.

AKT
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z NEKDANJO ČEŠKO IN SLOVAŠKO FEDERATIVNO REPUBLIKO, KI NAJ VELJAJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SLOVAŠKO
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko sklenila nekdanja Jugoslavija in naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško:
1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju zapuščin, Praga, 24. 2. 1936;
objavljena v »Službene novine Kraljevine Jugoslavije«, št. 239-LXXII z dne 21. 10. 1937.
2. Izmenjava not med Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o vojnih odškodninah in delitvi madžarske odškodnine, Praga, 22. 11. 1945.
3. Sporazum med FLR Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o reševanju odprtih premoženjskih vprašanj, Praga, 11. 2. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/56.
4. Pogodba med SFR Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko o urejanju pravnih odnosov v civilnih, rodbinskih in kazenskih zadevah, Beograd, 20. 1. 1964;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/64.
5. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih, Praga, 17. 5. 1967;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 13/67.
6. Sporazum o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in deviznih predpisov med SFRJ in ČSSR, Skopje, 12. 11. 1976.
7. Pogodba med SFRJ in ČSSR o medsebojni izročitvi obsojenih oseb zaradi prestajanja kazni zapora, Praga, 23. 5. 1989;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/90.
8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado ČSSR o vzajemnem priznavanju ekvivalence listin o izobrazbi, znanstvenih stopnjah in nazivih, Beograd, 12. 9. 1989;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/90.
9. Sporazum o trgovini in plovbi med Kraljevino SHS in Češkoslovaško republiko, Praga, 14. 11. 1928;
objavljen v »Službene novine Kraljevine SHS«, št. 268-CVIII z dne 15. 11. 1929, z izmenjavama not v Pragi, 14. 1. 1946 in 10. 4. 1948.
10. Sporazum med FLRJ in Češkoslovaško republiko o zračnem prometu, Beograd, 28. 2. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/56 in 4/57.
11. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike o znanstvenotehničnem sodelovanju, Beograd, 3. 7. 1956;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/57.
12. Sporazum o sodelovanju na področju kulture, umetnosti, znanosti, šolstva in prosvete med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike, Beograd, 29. 1. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
13. Konvencija med FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarovanju, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
14. Administrativni sporazum o izvrševanju Konvencije med FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarovanju, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/58,
s Sporazumom med Državnim uradom za socialno zavarovanje v Pragi in Zveznim zavodom za socialno zavarovanje v Beogradu o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju med FLRJ in ČSSR, Beograd, 19. 3. 1966;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/66.
15. Konvencija o sodelovanju na področju socialne politike med SFRJ in Češkoslovaško republiko, Beograd, 22. 5. 1957;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/58.
16. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške republike o sodelovanju na področju veterine, Praga, 21. 6. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/58.
17. Sporazum med Zveznim sekretariatom za promet in zveze SFRJ in Upravo civilnega letalstva ministrstva za promet ČSSR, Beograd, 29. 6. 1963;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/64.
18. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Češkoslovaške republike o industrijsko-tehničnem sodelovanju, Beograd, 14. 3. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/64.
19. Sporazum o sodelovanju na področju turističnega prometa med SFRJ in ČSSR, Beograd, 14. 3. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/64.
20. Plačilni sporazum med SFRJ in ČSSR, Beograd, 9. 5. 1964;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/64;
a) Dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, izmenjava pisem vodij delegacij v Pragi, 23. 11. 1965;
b) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 25/70;
c) Protokol o plačilih, ki izhajajo iz kooperacijskih odnosov – dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 25/70;
d) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 11. 3. 1976;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/78;
e) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 20. 10. 1977;
f) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Praga, 22. 12. 1979;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/81;
g) Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 19. 5. 1983.
21. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju na področju zaščite rastlin, Beograd, 16. 6. 1965;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/66.
22. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, Praga, 15. 2. 1966;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/68.
23. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o dolgoročnem sodelovanju pri uporabi češkoslovaškega tranzitnega plinovoda za transport zemeljskega plina čez območje ČSSR v SFRJ, Praga, 28. 10. 1977;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/79.
24. Konvencija med SFRJ in ČSSR o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (s Protokolom), Praga, 2. 11. 1981;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/82.
Sporazuma, navedena v aktu pod številkama 2 in 6, se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije v prevodih v slovenskem jeziku hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/94-30/1
Ljubljana, dne 21. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.
Št. 15.244/VI-3/45
                                 V Pragi, 22. novembra 1945
Gospod odposlanec,
po XII. členu pogodbe o premirju z Madžarsko, ki je bila podpisana v Moskvi 20. januarja 1945 med Zvezo sovjetskih socialističnih republik, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike na eni strani in Madžarsko na drugi strani, je bila Jugoslaviji in Češkoslovaški republiki določena odškodnina za povzročene izgube, ki so nastale ob vojaških operacijah in ob okupaciji njunega ozemlja, v višini 100 milijonov ameriških dolarjev.
V čast mi je, da lahko Vašo Ekscelenco obvestim, da se je moja vlada v duhu bratske solidarnosti in trdnega prijateljstva, ki združuje narode obeh držav, ter glede na zelo velike izgube in škodo, ki jih je imela Jugoslavija med dolgotrajnim bojem na svojem ozemlju, na seji 26. junija 1945 odločila, da bo ugodila želji, ki jo je izrazila jugoslovanska vlada, in da bo dala svoje soglasje k predlogu razdelitve omenjene odškodnine, tako da pripade 70 milijonov ameriških dolarjev Jugoslaviji, 30 milijonov ameriških dolarjev pa Češkoslovaški republiki.
Vaša Ekscelenca, prosim, sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.
 
G. dr. Darko Černej,
izredni odposlanec in pooblaščeni minister
Demokratične federativne Jugoslavije
v Pragi
 
POSLANSTVO DEMOKRATIČNE
FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
                                 Praga, 22. novembra 1945
 
Gospod minister,
rad bi potrdil, da sem prejel Vaš dopis št. 15.244/VI-3/45 z dne 22. novembra 1945 s tole vsebino:
»Po XII. členu pogodbe o premirju z Madžarsko, ki je bila podpisana v Moskvi 20. januarja 1945 med Zvezo sovjetskih socialističnih republik, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike na eni strani in Madžarsko na drugi strani, je bila Jugoslaviji in Češkoslovaški republiki določena odškodnina za povzročene izgube, ki so nastale ob vojaških operacijah in ob okupaciji njunega ozemlja, v višini 100 milijonov dolarjev.
V čast mi je, da Vašo Ekscelenco obvestim, da se je moja vlada v duhu bratske solidarnosti in trdnega prijateljstva, ki združuje narode obeh držav, ter glede na zelo velike izgube in škodo, ki jo je imela Jugoslavija med dolgotrajnim bojem na svojem ozemlju, na seji 26. junija 1945 odločila, da bo ugodila želji, ki jo je izrazila jugoslovanska vlada, in da bo dala svoje soglasje k predlogu razdelitve omenjene odškodnine, tako da pripade 70 milijonov ameriških dolarjev Jugoslaviji, 30 milijonov ameriških dolarjev pa Češkoslovaški republiki.«
Obenem imam to čast, da izrazim zahvalo vlade Demokratične federativne Jugoslavije vladi Češkoslovaške republike za sprejetje jugoslovanskega predloga v navedeni zadevi.
Gospod minister, prosim, sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.
 
                                 Dr. Černej, s.r.
 
Njegova Ekscelenca
g. Jan Masaryk
minister za zunanje zadeve ČSR
Praga
POGODBA
o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in deviznih predpisov
Zvezno ministrstvo za zunanjo trgovino Češkoslovaške socialistične republike in Zvezna carinska uprava Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se s ciljem, da zagotovita enotno uresničevanje 5. člena Pogodbe med vlado ČSSR in vlado SFRJ o sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah z dne 17. 5. 1967, dogovorila:
1. člen
1. Vodje carinskih uprav pogodbenic bodo določili in pooblastili delavce, ki bodo vzdrževali medsebojne stike v zadevah, ki se nanašajo na to pogodbo.
2. Carinski upravi pogodbenic se bosta obvestili o imenih pooblaščenih delavcev iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Carinski upravi si bosta izmenjavali obvestila in informacije pogodbenic, ko ne bodo uporabljene diplomatske poti:
– pisno po pošti,
– teleprintersko ali pa v izjemnih primerih, ko bo to omogočala vsebina informacije, telefonsko,
– na zasedanjih mešane češkoslovaško-jugoslovanske carinske komisije, ki je bila ustanovljena s Pogodbo med vladama ČSSR in SFRJ o sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah z dne 17. 5. 1967,
– na pogovorih delavcev obeh carinskih uprav, pooblaščenih po prvem členu te pogodbe.
3. člen
Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata o:
a. osebah (ne glede na državljanstvo), ki so jih carinski organi druge pogodbenice odkrili na svojem ozemlju pri nezakonitem prenosu mamil,
b. občanih druge pogodbenice, ki so prekršili carinske ali devizne predpise, s stališča ogrožanja gospodarskih interesov države, zdravja oseb, in o tem, kako so kršitev izvedli ter ali je bila ponovljena.
Informacije iz točke a in b se nanašajo na osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo in stalno bivališče), vrsto in številko potnega lista, uporabljeno prevozno sredstvo, vrsto, količino in vrednost predmetov, način skrivanja in obliko odkritja ter mejni prehod ali pa drug kraj odkritja kršitve.
4. člen
Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata o državljanih drugih držav, ki so težje kršili carinske ali devizne predpise, če je ugotovljen vpliv kršitve na interese druge pogodbenice.
5. člen
1. Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata o novoodkritih ali nenavadnih skrivališčih v prevoznih sredstvih vseh vrst, ki so se ali pa bi se lahko uporabljala za nezakonit prevoz blaga v tovornem ali osebnem prometu med pogodbenicama.
2. Dane informacije se nanašajo na vrsto, lastnika, znamko in registrsko številko prevoznega sredstva, na kraj in velikost skrivališča (po možnosti s fotografijo ali skico) ter na vrsto skritega blaga in način odkritja skrivališča.
6. člen
Carinski upravi pogodbenic si medsebojno izmenjujeta informacije, ki se nanašajo na:
a. nove oblike kršenja carinskih ali deviznih predpisov;
b. metode in tehnične pripomočke za odkrivanje kršitev carinskih in deviznih predpisov;
c. ugotovljen namen kršitev carinskih in deviznih predpisov in na opremljenost carinskih organov za odkrivanje in preprečevanje kršitev.
7. člen
Če to izredne okoliščine in nujnost primera zahtevajo, se informacije iz 3., 4., 5. in 6.a člena pogodbe dajo takoj.
8. člen
Po pisnem zahtevku carinske uprave ene pogodbenice izda carinska uprava druge pogodbenice v skladu z možnostmi podatke ali fotokopije dokumentov, ki se nanašajo na kršenje carinskih predpisov, povezane z uvozom, izvozom ali prevozom blaga med pogodbenicama.
9. člen
Vse informacije, ki si jih po tej pogodbi pogodbenici izmenjata, se lahko uporabijo samo za carinsko upravo, ki je informacije zahtevala od druge pogodbenice.
10. člen
Carinski upravi pogodbenic si izmenjata informacije v svojem jeziku, obenem pa k informaciji priložita prevod v ruskem jeziku.
11. člen
1. Ta pogodba začne veljati 30 dni po dnevu podpisa.
2. Pogodbo lahko prekine katera koli pogodbenica. Veljavnost pogodbe preneha po šestih mesecih od dne, ko druga pogodbenica dobi pisno obvestilo o prekinitvi.
Pogodba je bila sestavljena v Skopju 12. novembra 1976 v dveh izvodih, v češkem in srbohrvaškem jeziku. Besedili sta verodostojni.
Za
Zvezno ministrstvo za zunanjo
trgovino Češkoslovaške
socialistične republike
namestnik generalnega
direktorja UCS
ing. Jurij Kulišiak l. r.
 
Za
Zvezno carinsko upravo
Socialistične federativne
republike Jugoslavije
namestnik direktorja
Dimitar Aleksievski l. r.

AAA Zlata odličnost