Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

13. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turkmenistan glede vzpostavitve diplomatskih odnosov, stran 40.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURKMENISTAN GLEDE VZPOSTAVITVE DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Turkmenistan glede vzpostavitve diplomatskih odnosov, podpisan v Ašgabatu 11. novembra 1993.
2. člen
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Turkmenistan glede vzpostavitve diplomatskih odnosov se v izvirniku v slovenskem* in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURKMENISTAN GLEDE VZPOSTAVITVE DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Republika Turkmenistan sta v želji, da bi okrepili in razvili odnose med obema državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov, Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
sklenili sledeče:
1. člen
Republika Slovenija in Republika Turkmenistan bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose na ravni veleposlanikov.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 veljala tudi za diplomatske odnose med njima.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 veljala tudi za konzularne odnose med njima.
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
 
Sestavljeno v dveh izvodih v slovenskem, turkmenskem in angleškem jeziku v Ašgabatu dne 11. novembra 1993.
Za Republiko
Slovenijo,
Ignac Golob l. r.
 
Za Republiko
Turkmenistan.
Halikberdi A. Atajev l. r.
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Republic of Turkmenistan,
guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,
have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Republic of Turkmenistan will establish diplomatic relations with each other at the ambassadorial level.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
 
Done in duplicate in the Slovene, Turkmen and English language at Ashgabat on 11 November 1993.
For the Republic of
Slovenia,
Ignac Golob, (s)
 
For the Republic of
Turkmenistan,
Halikberdi A. Atajev, (s)
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-38/1-8
Ljubljana, dne 9. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Sporazum v turkmenskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti