Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994

Kazalo

1926. Odredba o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje, stran 3167.

Na podlagi 59. in 74. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 11. člena pravilnika o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, načinu prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list RS, št. 18/92) izdaja minister za notranje zadeve
ODREDBO
o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje
1. člen
Podjetje in druge organizacije ter posamezniki (v nadaljevanju: stanodajalci), ki sprejemajo tuje in naše državljane na prenočevanje proti plačilu, vodijo knjigo gostov s kopijo ali brez nje, lahko tudi na računalniku.
2. člen
Računalniško vodena knjiga gostov vsebuje podatke iz 2., 5., 7. in 14. točke prvega odstavka 64. člena zakona o tujcih in iz prvega oziroma tretjega odstavka 10.a člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva.
3. člen
Stanodajalci, ki vodijo knjigo gostov s kopijo ali brez nje na računalniku, prijavljajo goste na krajevno pristojni policijski postaji oziroma policijskem oddelku z računalniškim izpisom, ki je kopija računalniško vodene knjige gostov.
4. člen
Stanodajalci, ki vodijo knjigo gostov na računalnikih znamke IBM oziroma računalnikih kompatibilnih z računalniško opremo krajevno pristojne policijske postaje ali policijskega oddelka, prijavljajo goste z disketo, ki vsebuje podatke iz prilog št. 1 in 2, ki sta sestavni del te metodologije in objavljeni skupaj s to metodologijo.
Stanodajalci iz prejšnjega odstavka tega člena lahko, ob spoštovanju standardov informacijsko telekomunikacijskega sistema organov za notranje zadeve in po posebnem dogovoru z upravo za informatiko in telekomunikacije, prenašajo podatke iz računalniško vodene knjige gostov v bazo podatkov krajevno pristojne policijske enote preko javnih komutiranih vodov.
5. člen
Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-6-sl. 430/94
Ljubljana, dne 2. avgusta 1994.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost