Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

231. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 229.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in v zvezi z deveto alineo 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozilu (Uradni list RS, št. 8/93 in 16/93) se I. člen spremeni tako, da se glasi:
"Višina povračila za uporabo cest, ki ga plačujejo uporabniki za cestna motorna vozila in priklopna vozila (v nadaljnjem besedilu: povračilo), znaša za dobo dvanajstih mesecev:
1. za tovorna vozila in specialna tovorna vozila, namenjena za prevažanje določenih tovorov, glede na nosilnost:
– do vključno 30 kN (kilonewton) 644 tolarjev od 1 kN nosilnosti;
– nad 30 kN do vključno 80 kN 19.320 tolarjev + 617 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 30 kN;
– nad 80 do vključno 100 kN 50.170 tolarjev + 789 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 80 kN;
– nad 100 kN 65.950 tolarjev + 1.052 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 100 kN.
2. za avtobuse:
– za vozila do 17 sedežev za vsak potniški sedež 236 tolarjev;
– za vozila z več kot 17 sedeži za vsak potniški sedež 354 tolarjev.
3. za kombinirana vozila:
– za vozila, ki so namenjena za prevoz oseb ali tovora, za vsak potniški sedež 354 tolarjev;
– za vozila, ki so namenjena za hkratni prevoz oseb in tovora, za vsak potniški sedež 354 tolarjev in za nosilnost, ki je dovoljena hkrati s prevozom oseb:
– do vključno 5 kN 5.140
– nad 5 kN do vključno 10 kN 10.280
– nad 10 kN 15.430
4. za delovna vozila, ne glede na nosilnost in maso 2.332 tolarjev.
Po tej točki se plačuje povračilo tudi za naslednja tovorna specialna vozila: preurejena vozila za prevoz čebel, za prevoz konj, potujoča prodajalna, potujoča knjižnica, zabaviščno vozilo (luna park), vozila za dviganje vozil (pajek, avtomobil za prevoz poškodovanih vozil),
5. za priklopna vozila:
a) za tovorna priklopna vozila in specialna priklopna vozila, ki so namenjena za prevažanje določenih tovorov, glede na nosilnost:
– do vključno 30 kN 364 tolarjev od vsakega kN nosilnosti;
– nad 30 kN do vključno 80 kN 10.920 tolarjev + 405 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 30 kN;
– nad 80 kN do vključno 100 kN 31.170 tolarjev + 415 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 80 kN;
– nad 100 kN 39.470 tolarjev + 496 tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 100 kN.
Za priklopna vozila, namenjena samo za prevoz kontejnerjev, se plačuje povračilo v višini 50% povračila za tovorno priklopno vozilo enake nosilnosti.
b) za avtobusna priklopna vozila:
– za vsak potniški sedež 236 tolarjev.
c) za delovna priklopna vozila, ne glede na maso, 573 tolarjev.
Po tej točki se plačuje povračilo tudi za naslednja specialna tovorna priklopna vozila: preurejeno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, potujoča prodajalna, potujoča knjižnica, zabaviščno priklopno vozilo (luna park), priklopno vozilo za dviganje vozil (priklopnik za prevoz poškodovanih vozil).
6. za vlečna vozila – vlačilce s polpriklopnikom glede na moč motorja vlačilca:
– do vključno 70 kW moči motorja 823 tolarjev za vsak kW moči motorja;
– nad 70 kW do vključno 130 kW 57.610 tolarjev + 858 tolarjev za vsak kW nad 70 kW moči motorja;
– nad 130 kW do vključno 180 kW 109.090 tolarjev + 754 tolarjev za vsak kW nad 130 k\V moči motorja;
– nad 180 kW do vključno 260 kW 146.790 tolarjev + 700 tolarjev za vsak kW nad 1.80 kW moči motorja;
– nad 260 kW 202.790 tolarjev + 700 tolarjev za vsak kW nad 260 kW moči motorja.
Če se polpriklopnik registrira brez vlačilca, se ne plačuje povračilo.
Po tej točki se plačuje povračila tudi za specialne vlačilce. Povračilo za priklopno vozilo specialnih vlačilcev pa se plačuje po točki 5 a).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vlačilec, ki je namenjen izključno za vleko polpriklopnika, preurejenega za prevoz čebel, in se registrira skupaj s takim polpriklopnikom, plača povračilo po točki 4.
7. za specialna vozila za prevoz določenih oseb 5.366 tolarjev.
Specialna vozila za prevoz določenih oseb so: vozila prve pomoči, vozila gasilske službe, pogrebna vozila ter druga specialna vozila za prevoz določenih oseb v smislu te točke.
8. za osebne in bivalne avtomobile:
a) glede na delovno prostornino bencinskega motorja:
– do vključno 900 cm3 2.580
– nad 900 do vključno 1350 cm3 4.320
– nad 1350 do vključno 1800 cm3 7.170
– nad 1800 do vključno 2500 cm3 10.760
– nad 2500 do vključno 3150 cm3 22.020
– nad 3150 cm3 43.970
b) glede na delovno prostornino diesel motorja:
– do vključno 1350 cm3 5.700
– nad 1350 do vključno 1800 cm3 8.550
– nad 1800 do vključno 2500 cm3 12.140
– nad 2500 do vključno 3150 cm3 23.710
– nad 3150 cm3 45.670
9. za motorna kolesa:
a) glede na delovno prostornino motorja:
– do vključno 75 cm3 680
– nad 75 do vključno 125 cm3 1.050
– nad 125 do vključno 250 cm3 1.480
– nad 250 do vključno 500 cm3 1.940
– nad 500 do vključno 1000 cm3 2.360
– nad 1000 cm3 2.830
b) za motorna kolesa – motorna vozila na treh kolesih za prevoz tovora se povračilo plačuje glede na delovno prostornino motorja, izračunano po 9a točki ter še 1.340 tolarjev za vsako vozilo.
10. za priklopna vozila, katera presegajo največjo dovoljeno maso 750 kg, 3.090 tolarjev.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-05/93-2/2-8
Ljubljana, dne 26. januarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti