Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

220. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka - ureditev trajnega nasada - pri Dvorski vasi in Spodnji Dobravi, stran 220.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, Št. 17/86, in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91), navodila za izvajanje melioracije kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 22/81) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93), je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 22. decembra 1993 ter zbora krajevnih skupnosti dne 11. januarja 1994 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka – ureditev trajnega nasada – pri Dvorski vasi in Spodnji Dobravi
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Sava z.o.o. uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na parcelah št. 25, 26, 31 k.o. Otok v skupni izmeri 1,6 ha in na parcelah št. 672, 673/1, 674 in 675/1 k.o. Dobrava pri Kropi v skupni izmeri 2,3 ha.
2. člen
Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega 3,9 ha. Meje območja so vrisane v katastrskih preglednih kartah v merilu 1: 5000, ki sta sestavni del ureditveno investicijskega programa.
3. člen
Zemljišča na agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Radovljica trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracija zajema čiščenje terena, ripanje, melioracijsko gnojenje in ograditev površin. Po zaključku teh del bo zemljišče pripravljeno za trajni nasad jablan.
5. člen
Agromelioracija se bo izvajala skladno z ureditveno investicijskim programom. Dela bodo zaključena v letu 1994.
6. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je KGZ Sava z.o.o. v Lescah. Investitor zagotovi nepovratna sredstva od Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije v višini 75% od predračunske vrednosti, 25% pa je udeležba lastnikov zemljišč.
7. člen
Lastniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni površino pripraviti, ograditi in posaditi sadno drevje v skladu z ureditveno investicijskim načrtom.
Če lastniki zemljišč ne izvedejo potrebnih agromelioracijskih del v roku, določenem z odlokom, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika.
8. člen
Kultura in način rabe kmetijskih zemljišč po izvedbi agromelioracije mora ustrezati normativom tehnološkega dela ureditveno investicijske dokumentacije.
Dolgoročne in letne programe sprejme investitor v sodelovanju z lastniki zemljišč. Lastniki kmetijskih zemljišč so pri rabi teh zemljišč vezani na določbe sprejetega proizvodnega programa, ne glede na to, ali so sklenili pogodbo o proizvodnem sodelovanju s KGZ Sava ali ne.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-4/93-3
Radovljica, dne 11. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti