Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

219. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990, stran 220.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) v zvezi s prvim odstavkom 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93), je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 22. decembra 1993 ter zbora krajevnih skupnosti dne 11. januarja 1994 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Radovljica za obdobje 1986-1990
I
Družbeni plan občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, Uradni list RS, št. 26/91, 1/93) se dopolni v prostorskih sestavinah tako, da se v kartografskem gradivu kot stavbna zemljišča opredelijo zemljišča ali deli zemljišč naslednjih parcelnih številk:
Območje Radovljice:
359/2 k.o. Nova vas
491/7 k.o. Lancovo
448/1 k.o. Zaloše/del
12/1 k.o. Brezje
Območje Bleda:
372/2 del k.o. Selo pri Bledu.
715, 717/1 k.o. Želeče
1082 k.o. Ribno/del
Območje Bohinja:
62/15 k.o. Savica
II
Z dnem uveljavitve, teh sprememb in dopolnitev se iz Družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 1/93) pod točko I. črta določba "OBMOČJE BLEDA, k.o. Ribno 372/2 del."
III
Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990 začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/89-7
Radovljica, dne 11. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti