Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

218. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Novo mesto, stran 219.

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 7. člena Odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 11. 1. 1994 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Novo mesto
1
Ta odredba določa razporeditev delovnega časa v upravnih organih in upravni organizaciji občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2
Delovni čas upravnih organov se začne ob 7. uri in konča v ponedeljek in sredo ob 17. uri, v torek ob 15. uri in v četrtek in petek ob 14. uri.
3
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za državljane in druge osebe, za organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v. nadaljnjem besedilu: uradne ure) so:
– v ponedeljek in sredo od 7. ure do 17. ure,
– v petek od 7. ure do 14. ure.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so uradne ure:
a) v sekretariatu za notranje zadeve za področje vozniških izpitov
– v ponedeljek in torek od 7. ure do 15. ure,
– v sredo in četrtek od 13. ure do 20. ure,
– v petek od 7. ure do 14. ure;
b) v sekretariatu za občo upravo v sprejemni pisarni Ljubljanska cesta 2 in Novi trg 6 v okviru delovnega časa upravnih organov;
c) v sekretariatu za obrambo v centru za obveščanje vsak dan neprekinjeno 24 ur.
4
Razpored delovnega časa in uradnih ur se označi v poslovnih prostorih upravnih organov.
5
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnih organov oziroma način njegovega dela, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ v soglasju z izvršnim svetom razporedi delovni čas drugače, kot je določen s to odredbo.
Delovni čas in uradne ure krajevnih uradov določi funkcionar, ki vodi upravni organ, v sestavi katerega so krajevni uradi.
6
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 45/93).
7
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 24. 1. 1994 dalje.
Št. 152-01/93
Novo mesto, dne 11. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti