Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

214. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah, stran 215.

Na podlagi 95. člena Zakona o sistemu države uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 6. člena Uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad na 43. seji dne 21. 1. 1994 izdal
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Upravni organi delajo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela lahko Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljevanju besedila: izvršni svet) na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ (v nadaljevanju besedila: funkcionar) določi, da upravni organ ali posamezne notranje organizacijske enote upravnega organa delajo tudi v soboto oziroma nedeljo.
3. člen
Dnevni delovni čas v upravnih organih se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure. v petek od 8. do 14. ure.
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa med 15. in 16. uro oziroma v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro.
V okviru razpona delovnega časa. določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja opraviti 40-urno delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje določi funkcionar, ki vodi upravni organ.
4. člen
Upravni organi imajo uradne ure v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo pa od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa oziroma način njegovega dela, lahko sekretar razporedi delovni čas drugače, kot je to določeno v 3. členu oziroma določi večji obseg uradnih ur kot je to določeno v 4. členu.
6. člen
V okviru delovnega časa se izven uradnih ur zagotavlja občanom in drugim osebam, organizacijam in skupnostim ter drugim pravnim osebam dajanje pojasnil in napotkov, ki so pomembni za uveljavljanje njihovih pravic in izpolnjevanje obveznosti pri teh organih, kakor tudi sprejem vlog in strokovno pomoč pri sestavi vlog. Te naloge se opravljajo v glavni pisarni oziroma vložišču ter v službi za občane.
7. člen
Razpored delovnega časa in uradnih ur upravnih organov mora biti objavljen in na primeren način označen v poslovnih prostorih.
8. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki, oziroma dela prostem dnevu se delovni čas zaključi ob 13. uri, uradne ure pa ob 12. uri.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno, in na primeren način obvestiti stranke.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 34/92).
10. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. februarjem 1994.
Št. 152-1/91-3
Ljubljana, dne 21. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Borut Razdevšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti