Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

209. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov, stran 212.

Na podlagi 67. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 19. člena Statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91 in 53/93) je Skupščina občine Kočevje na 9. skupni seji dne 13. 1. 1994 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov
1. člen
Za spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov se v občini Kočevje ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnin za neprofitna, socialna, službena in profitna stanovanja;
– predlaga sprejem občinskega odloka, s katerim se v občini začasno predpišejo najvišje dopustne najemnine;
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen ali določen čas;
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, pobiranje oziroma plačevanje najemnin, opravljanjem dovoljene dejavnosti v stanovanju in oddajo dela stanovanja v podnajem;
– spremlja spreminjanje stanovanjskih prostorov in vgrajene opreme ter naprav v stanovanju, odloča o vstopu v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja in v zvezi s popravili ter izboljšavami. V skladu z določili Stanovanjskega zakona spremlja odpovedi najemnih razmerij, varstva pravic sostanovalcev, varstva pravic imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvo pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanja, varstva pravic hišnikov in drugih uporabnikov hišniških stanovanj;
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj skladno z določbami Stanovanjskega zakona.
3. člen
V zvezi z nalogami iz svoje pristojnosti svet oblikuje pobude, stališča in priporočila, ki jih naslavlja na Skupščino občine Kočevje, upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, druge upravne organe, kakor tudi na stanovanjsko inšpekcijo z namenom, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov.
4. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov se ustanovi pri Skupščini občine Kočevje in ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov, ki se imenujejo v svet iz vrst najemnikov stanovanj v občini Kočevje.
5. člen
Za delo sveta se uporabljajo določbe poslovnika Skupščine občine Kočevje o delovnih telesih skupščine in zborov.
6. člen
Administrativno-strokovna dela za svet opravlja Sekretariat občinske skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Kočevje.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti