Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

206. Pravilnik o osnovah in merilih za določitev najemnine za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže, ki so v lasti občine Jesenice, stran 210.

Na podlagi 153. člena Statuta občine Jesenice (UVG, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 118. seji dne 7. 12. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o osnovah in merilih za določitev najemnine za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže, ki so v lasti občine Jesenice
1. člen
Najemnine za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže, ki so v lasti občine Jesenice se določijo po metodologij, predpisani v Pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
Mesečne najemnine se izračunavajo po naslednjem obrazcu:
     VP x K
  Nm =-------- 
     12X100
Nm = mesečna najemnina.
VP = revalorizirana vrednost poslovnega prostora
K = letna stopnja najemnine v% od revalorizirane vrednosti poslovnega prostora
Vrednost točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnega prostora, znaša 750 SIT in se usklajuje z rastjo življenjskih stroškov.
Tako izračunana vrednost točke za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov se obračunava mesečno in s tako izračunano najemnino se le-to obračuna s 1. v naslednjem mesecu, za tekoči mesec, s plačilom najemnine, najkasneje do 10. v mesecu za tekoči mesec.
2. člen
Letna stopnja najemnine (K) je odvisna od namembnosti in lokacije poslovnega prostora in je:
---------------------------------------------------------------
                        Območja
                     ---------------------
                      A    B     C
---------------------------------------------------------------
Namembnost
---------------------------------------------------------------
1. Skupina                3,4   3,4    3,4
2. Skupina                5,1   5,0    4,9
3. Skupina                7,1   7,0    6,9
---------------------------------------------------------------
3. člen
Skupine namebnosti
1. DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
– poslovni prostori, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo organi, organizacije, krajevne skupnosti, javni in drugi zavodi, katerih ustanovitelj je Skupščina občine Jesenice.
– poslovni prostori namenjeni za varstvo kulturnih dobrin, kulturno umetniške dejavnosti, družbene organizacije in društva, socialno varstvo in varstvo mladine, politične stranke in, druge neprofitne organizacije.
2. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI storitvenega značaja:
– obrtne delavnice storitvenega značaja (osebne storitve)
3. OSTALE DEJAVNOSTI:
– prodajalne in pisarne podjetij,
– obrtne delavnice proizvodnega značaja,
– gostinski lokali,
– trgovine in trgovski lokali,
– skladišča,
– ostale poslovne dejavnosti in
– garaže.
4. člen
Območja so naslednja
V OBMOČJE A SODIJO:
– Jesenice: C. M Tita, C. Železarjev, Kidričeva ulica, Kranjska Gora z vikend naseljem Jasna, Log, Hrušica – Mednarodni mejni prehod Karavanke, Počivališče Jesenice.
V OBMOČJE B SODIJO:
– Jesenice – ostala naselja, Potoki, Belca, Gozd Martuljek, Podkoren, Rateče, Žirovnica, Vrba, Zabreznica, Breznica, Selo, Breg, Doslovče, Smokuč, Rodine,
Moste, Blejska Dobrava, Lipce, Mojstrana, Dovje, Hrušica.
V OBMOČJE C SODIJO:
Kočna, Podkočna, Zg. Radovna, Srednji vrh, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Prihodi, Javorniški Rovt, Javorniški Rovt.
5. člen
V primeru, da se poslovni prostor uporablja za več namenov in iz različnih skupin namembnosti, odloči o tem s sklepom izvršni svet.
6. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljali naslednji dan po objavi.
Št. 362/2-5/643
Jesenice, dne 7. decembra 1993.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti