Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Kazalo

176. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu, stran 181.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek za soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe z navedbo dejavnosti, za katero je pravna oseba registrirana;
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan vložitve zahtevka;
– povečanje cen po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek glede na raven teh cen, ki so jih dosegle na dan 31. december 1993;
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve;
– povprečno dosežena cena prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu in njena struktura;
– povprečna cena prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, za katero se vlaga zahtevek in njena struktura;
– fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih v letu 1992, 1993 in v letu 1994 do vložitve zahtevka;
– stanje in število vozil v voznem parku ter predvidene investicije za nakup novih vozil v letu 1994;
– število prog in njihova skupna dolžina v letu 1992, 1993 in v letu 1994 do vložitve zahtevka;
– povprečno število zaposlenih, ki bremenijo stroškovni nosilec mestni potniški promet in povprečni bruto osebni dohodek na delavca v letih 1992, 1993 in 1994 do vložitve zahtevka;
– struktura povprečnega mesečnega prihodka in odhodkov stroškovnega nosilca mestni potniški promet v letu 1993 in v letu 1994 do vložitve zahtevka.
5. člen
Če zahtevek ne vsebuje podatkov iz prejšnjega člena, se šteje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj zahtevka ga je dolžan dopolniti v roku in na način, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
6. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje izvršnega sveta skupščine občine oziroma posebne družbenopolitične skupnosti, kjer se opravlja prevoz potnikov v mestnem prometu.
7. člen
Ta uredba se objavi v uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati 1. februarja 1994.
Št. 380-05/93-8/6-8
Ljubljana, dne 20. januarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti