Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

100. Sklep, stran 69.

Izvršni svet Skupščine občine Idrija je na podlagi 37. členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) na redni seji dne 22. 12. 1993 sprejel
SKLEP
I
Izvršni svet Skupščine občine Idrija odreja javno razgrnitev osnutka spremembe Ureditvenega načrta Rožna ulica Idrija, ki ga je izdelal Atelje 92 d.o.o. Idrija pod št. proj. 499/93, november 1993.
II
Osnutek spremembe se nanaša na spremembo namembnosti garaže Gasilskega društva Rudnik-mesto Idrija v poslovni prostor Servis hitrih storitev in trgovina rezervnih delov za investitorja PSC Avtoprevoz Tolmin, prekritje dela hudournika Nikova za potrebe novih parkirnih mest, nadzidavo obstoječega objekta in prizidka za stopnišče.
III
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od veljavnosti tega sklepa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javna razgrnitev bo izvedena pri Oddelku za gospodarjenje – Službi za urejanje prostora in varstvo okolja in na sedežu Krajevne skupnosti Idrija v delovnem času. Investitor mora skupaj s krajevno skupnostjo obvestiti o razgrnitvi javnost na krajevno običajen način.
Pripombe na rešitve v razgrnjenem dokumentu lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve mora investitor skupaj s krajevno skupnostjo organizirati javno obravnavo.
IV Po zaključku javne razgrnitve in. obravnave naj svet KS oblikuje stališča do prejetih pripomb in te nemudoma sporoči izvršnemu svetu.
Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-5/92
Idrija, dne 22. decembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti