Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1994 z dne 14. 1. 1994

Kazalo

88. Odredba o podatkih in poročilih, ki jih morajo Ministrstvu za finance sporočati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije, stran 57.

Na podlagi 6. člena zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov, in zavarovalnih organizacij (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za finance
ODREDBO
o podatkih in poročilih, ki jih morajo Ministrstvu za finance sporočati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije
1. člen
S to odredbo se določajo podatki, ki jih morajo določeni javni zavodi, skladi na ravni države ter zavarovalne organizacije sporočati Ministrstvu za finance in oblika poročil (obrazci) za sporočanje podatkov v zvezi z izvajanjem zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij (Uradni list RS, št. 71/93) v nadaljnjem besedilu: zakon.
2. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in skladi Republike Slovenije ter zavarovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu institucionalni investitorji in zavarovalnice) sporočajo Ministrstvu za finance podatke o svojih kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložbah ter o stanju na svojem žiro računu na petnajsti dan v mesecu. Te podatke institucionalni investitorji in zavarovalnice sporočajo na obrazcu številka 1, ki je skupaj z navodili za njegovo izpolnjevanje sestavni del te odredbe.
Institucionalni investitorji in zavarovalnice sporočajo Ministrstvu za finance na obrazcu številka 1 tudi podatke za stanje na dan 31. 12. in 30. 6.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sporočata Ministrstvu za finance poleg podatkov, ki veljajo za celoten zavod, na posebnem izvodu obrazca številka 1 tudi podatke za kapitalski sklad Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke za prostovoljno zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3. člen
Institucionalni investitorji in zavarovalnice sporočajo Ministrstvu za finance dvakrat mesečno skrajšano obliko podatkov o svojih finančnih naložbah na obrazcu številka 2, ki je skupaj z navodili za njegovo izpolnjevanje sestavni del te odredbe, in sicer za stanje na petnajsti dan in zadnji dan v mesecu.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sporočata Ministrstvu za finance poleg podatkov, ki veljajo za celoten zavod, na posebnem izvodu obrazca številka 2 tudi podatke za kapitalski sklad Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in podatke za prostovoljno zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Skladi Republike Slovenije, za katere poseben zakon določa strukturo njihovih naložb in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za del poslovanja, ki se nanaša na kapitalski sklad, sporočajo Ministrstvu za finance podatke v obrazcu številka 2 oziroma v prilogi tega obrazca, ki jo sestavijo sami, tako, da je iz nje razvidno uresničevanje določb o strukturi njihovih naložb po posebnem zakonu.
4. člen
Skladi Republike Slovenije, ki nimajo finančnih naložb, ne izpolnjujejo obrazcev 1 in 2, ampak o tem pisno obvestijo Ministrstvo za financožb institucionalnih invdne v mesecu januarju 1994, potem pa o tem polletno obveščajo Ministrstvo za finance in sicer najpozneje do 31. 7. za prvo polletje in najpozneje do 31. 1. za drugo polletje posameznega leta.
5. člen
Institucionalni investitorji in zavarovalnice sporočajo podatke iz 2., 3. in 6. člena te odredbe najpozneje v petnajstih dneh po datumu, za katerega veljajo sporočeni podatki.
6. člen
Institucionalni investitorji in zavarovalnice ugotovijo po stanju na dan 15. 1. 1994 – na način, ki je predpisan z. navodili za izpolnjevanje obrazcev – v odstotnih točkah izraženo razliko med svojim dejanskim in zakonsko predpisanim najmanjšim odstotkom obveznih naložb v državne vrednostne papirje.
Če je za -posameznega institucionalnega investitorja oziroma zavarovalnico z zakonom predpisan večji odstotek obveznih naložb v državne vrednostne papirje od njihovega dejanskega na dan 15. 1. 1994, mora le-ta spremeniti strukturo svojih naložb tako, da:
– institucionalni investitor zmanjša razliko, izraženo v odstotnih točkah, vsaj za eno tretjino mesečno v primerjavi z stanjem na dan 15. 1. 1994,
– zavarovalnica zmanjša razliko, izraženo v odstotnih točkah, vsaj za eno dvanajstino mesečno v primerjavi z stanjem na dan 15. 1. 1994.
7. člen
Ta odredba začne veljati 14. 1. 1994.
Št. 401-1/94
Ljubljana, dne 5. januarja 1994.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti