Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

50. Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, stran 327.

AKT O DOPOLNITVI AKTA O NOTIFTKACIJI NASLEDSTVA
glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS, št. 35/92 – priloga – Mednarodne pogodbe, št. 9/92) se dopolni tako, da se glasi:
– v 2. točki razdelka: "A. Konvencije OZN" za kratico ''WIPO" namesto pike postavi vejica in se doda "IDA IFC";
– v 49. točki istega razdelka v novi vrsti doda:
"Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da izraz "pâte à papier", vsebovan v točkah i) in ii) priloge H k protokolu, v prevodu pomeni "celuloza za izdelavo papirja" in ne "papirna kaša", kot je sicer navedeno v slovenskem in srbohrvaškem prevodu protokola ob njegovi ratifikaciji.
V slovenskem prevodu točke ii) priloge H k protokolu se tudi črta beseda "knjig", in sicer zaradi uskladitve prevoda z izvirnim besedilom."
V celotnem besedilu akta se besede "Skupščina Republike Slovenije" spremenijo v besede "Državni zbor Republike Slovenije" v ustreznih sklonih.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.
Št. 320-06/92-4/2
Ljubljana, dne 18. maja 1993

AAA Zlata odličnost