Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993

Kazalo

2426. Odredba o dopolnitvi odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu, stran 3224.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93) in 24. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o dopolnitvi Odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Uradni list RS, št. 18/93) se za besedilom:
«do vključno 52.03« postavi vejica in doda besedilo: »53.01 do vključno 53.05«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 922-81-10
Ljubljana, dne 16. novembra 1993.
dr. Davorin Kračun l. r.
Minister za ekonomske
odnose in razvoj