Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2089. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993, stran 2842.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) v zvezi z zakonom o izvajanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah Navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993
1. člen
V Navodilu za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v letu 1993 (Uradni list RS, št. 29/93, 31/93 in 43/93) se v 4. členu v 1. alinei prvega odstavka besedilo "15. oktobra 1993" nadomesti z besedilom: "20. novembra 1993".
2. člen
V 14. členu se:
– pred obrazcem "1424 Seme pšenice in rži – regres" dodata nova odstavka, ki se glasita:
"Za osnovno seme se šteje seme razreda ELITA in ORIGINAL. "
"Vlagatelj kot dokaz o izplačanem regresu priloži kopijo računa oziroma seznam upravičencev podpisan s strani upravičencev.",
– v obrazcu "1424 Seme pšenice in rži – regres" pod vrstico "Seme prve sortne reprodukcije" doda nova vrstica, ki se glasi: "Seme druge sortne reprodukcije".
3. člen
V 30. členu se na koncu člena pred obrazcem "1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje – regres" doda novi alinei, ki se glasita:
"- dokument o prevzemu grozdja v predelavo, če prevzema vinska klet grozdje iz lastne pridelave.",
"- izjavo o plačilu odkupljenega grozdja, podpisano s strani odgovorne osebe kleti, ki je odkupila grozdje. V izjavi se navede količino odkupljenega grozdja ter količino in vrednost plačanega grozdja."
4. člen
Tabela 1 – "Seznam proizvodov in višina izvozne podpore", ki je priloga k navodilu, se nadomesti z novo tabelo 1 v prilogi 1 "Seznam proizvodov in višina izvozne podpore", ki je sestavni del tega navodila.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-058/93
Ljubljana, dne 5. oktobra 1993.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti