Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2077. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj občine Ljutomer, stran 2834.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93), je Skupščina občine Ljutomer na skupni seji Zbora krajevnih skupnosti, Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 23. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sklada za razvoj občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Skupščina občine Ljutomer Sklad za razvoj občine Ljutomer, z namenom pospeševanja razvoja podjetništva, obrti, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti, na podlagi dodeljevanja kreditov pod ugodnimi pogoji in drugih oblik spodbujanja razvoja navedenih dejavnosti v skladu s predpisi in splošnimi akti sklada.
2. člen
Sklad za razvoj občine Ljutomer je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun.
3. člen
Sredstva za delovanje sklada zagotovi proračun občine Ljutomer, in druge pravne in fizične osebe.
Sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, najema posojila in pridobiva sredstva iz različnih oblik pomoči.
4. člen
Sredstva, ki so bila v okviru sredstev občinskega proračuna uporabljena, kot krediti za razvoj gospodarstva v preteklih letih, se v celoti prenesejo na Sklad za razvoj občine Ljutomer.
Sklad v celoti razpolaga in skrbi za ohranjanje realne vrednosti sredstev pridobljenih iz navedenih virov in prav tako s sredstvi odplačanih obrokov predhodno dodeljenih kreditov.
5. člen
Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ima svojega predsednika in štiri člane, nadzor nad poslovanjem sklada pa opravlja Nadzorni odbor sklada, ki ima predsednika in tri člane.
Predsedniki in člani obeh odborov so imenovani za obdobje štirih let.
Predsednika in člane upravnega in nadzornega odbora sklada imenuje in razrešuje na predlog izvršnega sveta, Skupščina občine Ljutomer, pri čemer je dopuščena možnost ponovnega imenovanja.
6. člen
Cilji, naloge, organizacija, način in pogoji poslovanja sklada bodo opredeljeni v Statutu sklada in v Pravilniku o pogojih in načinu razpisovanja in porabe sredstev sklada. Akte iz prvega odstavka tega člena pripravi Upravni odbor sklada.
7. člen
Soglasje k statutu sklada, pravilniku o pogojih in načinu razpisovanja in porabe sredstev sklada, delovnemu programu, finančnim načrtom in poročilom o poslovanju sklada, daje občinska skupščina.
8. člen
Rok za pričetek delovanja sklada je tri mesece po uveljavitvi odloka o ustanovitvi razvojnega sklada občine Ljutomer. Do pričetka delovanja sklada opravljajo to dejavnost pristojni upravni organi občine.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za pospeševanje gospodarskega razvoja občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 9/91).
Št. 301-1/93.
Ljutomer, junij 1993.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti